Dansföreställning: CALL OF THE VOID

local_offer
Dans
En silhuett av en dansare som sitter och lutar mot sina händer.
Mer information
Datum: 22 apr
Tid: 19.00 – 19.50
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kultur och fritid, Jönköpings kommun
Telefon: 036-102166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

I verket Call of the void finns en tryckande intimitet och perceptiva illusioner som är ständigt närvarande. En hisnande upplevelse med expressiva ljus och ljud samt dansaren Anton Borgström.

”A call of the void” - en kort känsla av destruktivt begär utgör grunden för Nicole Neiderts verk. Fenomen är ett infall lika vanligt som oförklarligt. I denna ingivelse finns både känslan av kontrollförlust liksom en påminnelse om viljan att leva. Längd: 50 min Fotograf: Jim de Bloc, Joakim Envik Karlsson Arrangör: Kultur och Fritid, Jönköpings kommun. Turnerar genom Dansnät Sverige våren 2023 med stöd av Kulturrådet.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dansf%C3%B6rest%C3%A4llning%3A%20CALL%20OF%20THE%20VOID&event.desc=I%20verket%20Call%20of%20the%20void%20finns%20en%20tryckande%20intimitet%20och%20perceptiva%20illusioner%20som%20%C3%A4r%20st%C3%A4ndigt%20n%C3%A4rvarande.%20En%20hisnande%20upplevelse%20med%20expressiva%20ljus%20och%20ljud%20samt%20dansaren%20Anton%20Borgstr%C3%B6m.%20%20%20%20%20%20%20%20%20&event.text=%E2%80%9DA%20call%20of%20the%20void%E2%80%9D%20-%20en%20kort%20k%C3%A4nsla%20av%20destruktivt%20beg%C3%A4r%20utg%C3%B6r%20grunden%20f%C3%B6r%20Nicole%20Neiderts%20verk.%20Fenomen%20%C3%A4r%20ett%20infall%20lika%20vanligt%20som%20of%C3%B6rklarligt.%20I%20denna%20ingivelse%20finns%20b%C3%A5de%20k%C3%A4nslan%20av%20kontrollf%C3%B6rlust%20liksom%20en%20p%C3%A5minnelse%20om%20viljan%20att%20leva.%20%0D%0A%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2050%20min%0D%0A%0D%0AFotograf%3A%20Jim%20de%20Bloc%2C%20Joakim%20Envik%20Karlsson%0D%0AArrang%C3%B6r%3A%20Kultur%20och%20Fritid%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun.%20Turnerar%20genom%20Dansn%C3%A4t%20Sverige%20v%C3%A5ren%202023%20med%20st%C3%B6d%20av%20Kulturr%C3%A5det.%20&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=9c0ea11d-876e-4271-a81c-0f970b9dd263&event.imageAltText=En%20silhuett%20av%20en%20dansare%20som%20sitter%20och%20lutar%20mot%20sina%20h%C3%A4nder.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur%20och%20fritid%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036102166&organizer.email=dans%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linda%20Kukko&applier.tel=036102166&applier.email=linda.kukko%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Boka%20biljetter&smLink2Name=Tillg%C3%A4nglighet&smLink3Name=Dansn%C3%A4t%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fcall-of-the-void%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fditt-besok%2Ftillganglig-scenkonst%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fdansnat.jonkoping.se%2F&id=5.499359bb184e6dad05a2a4ff&date.startDates=1682182800000&date.endDates=1682185800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a2a50a/1671118038940/eventimage.jpg