Dansföreställning/film: FLY

local_offer
Dans | Film
Tre dansare dansar och bakom deras rygg visas filmskärm med en dansare som gråter.
Mer information
Datum: 12 apr
Tid: 19.00 – 20.30
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Jönköpings teater, Jönköping
Adress: Hovrättstorget , 553 21 Jönköping
Kultur och fritid, Jönköpings kommun
Telefon: 036-102166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

I Sidney Leonis föreställning FLY får vi möta den legendariska danskoreografen Vaslav Nijinsky. Vi följer hans karriär med ryska baletten, hans familjeförhållanden och hans idoga dagboksskrivande.

I en kombination av film och dans flätas ett historiskt epos samman som tar oss med på en resa genom tid och rum. Här sammansmälter fakta med fantasi, och konstnärer – både levande och döda – samlas för att påminna mänskligheten om vad de behöver mest av allt: Kärlek. Längd: 90 min Engelskt tal, engelsk och svensk text Fotograf: Åsa Lundén Arrangör: Kultur och fritid, Jönköpings kommun. Turnerar genom Dansnät Sverige våren 2023 med stöd av Kulturrådet.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dansf%C3%B6rest%C3%A4llning%2Ffilm%3A%20FLY&event.desc=I%20Sidney%20Leonis%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20FLY%20f%C3%A5r%20vi%20m%C3%B6ta%20den%20legendariska%20danskoreografen%20Vaslav%20Nijinsky.%20Vi%20f%C3%B6ljer%20hans%20karri%C3%A4r%20med%20ryska%20baletten%2C%20hans%20familjef%C3%B6rh%C3%A5llanden%20och%20hans%20idoga%20dagboksskrivande.%20%20%20%20&event.text=I%20en%20kombination%20av%20film%20och%20dans%20fl%C3%A4tas%20ett%20historiskt%20epos%20samman%20som%20tar%20oss%20med%20p%C3%A5%20en%20resa%20genom%20tid%20och%20rum.%20H%C3%A4r%20sammansm%C3%A4lter%20fakta%20med%20fantasi%2C%20och%20konstn%C3%A4rer%20%E2%80%93%20b%C3%A5de%20levande%20och%20d%C3%B6da%20%E2%80%93%20samlas%20f%C3%B6r%20att%20p%C3%A5minna%20m%C3%A4nskligheten%20om%20vad%20de%20beh%C3%B6ver%20mest%20av%20allt%3A%20K%C3%A4rlek.%0D%0A%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2090%20min%0D%0AEngelskt%20tal%2C%20engelsk%20och%20svensk%20text%0D%0A%0D%0AFotograf%3A%20%C3%85sa%20Lund%C3%A9n%0D%0AArrang%C3%B6r%3A%20Kultur%20och%20fritid%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun.%20Turnerar%20genom%20Dansn%C3%A4t%20Sverige%20v%C3%A5ren%202023%20med%20st%C3%B6d%20av%20Kulturr%C3%A5det.%20&event.categories=dans%2Cfilm&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Hovr%C3%A4ttstorget%20&event.postNumber=553%2021&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20teater&event.id=0cea4cdd-fe44-407e-acef-a0975860ed8a&event.imageAltText=Tre%20dansare%20dansar%20och%20bakom%20deras%20rygg%20visas%20filmsk%C3%A4rm%20med%20en%20dansare%20som%20gr%C3%A5ter.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur%20och%20fritid%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-102166&organizer.email=dans%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linda%20Kukko&applier.tel=036102166&applier.email=linda.kukko%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Boka%20biljetter&smLink2Name=Tillg%C3%A4nglighet&smLink3Name=Dansn%C3%A4t%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fd6p0m4ga9hhjgfe%2Fselectproductgroup&smLink2Address=https%3A%2F%2Fjkpg.com%2Fsv%2Fjonkoping-huskvarna%2Fvanliga-fragor-svar%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fdansnat.jonkoping.se%2F&id=5.499359bb184e6dad05a2a304&date.startDates=1681318800000&date.endDates=1681324200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a2a30f/1671115901930/eventimage.jpg