Dans i Juletid

local_offer
Dans | Familj | Musik
Målad bild. En kör som syns bakifrån sträcker sina armar uppåt mot himlen. Färgerna går i bruna nyanser med inslag av blågrått.
Mer information
Datum: 3 dec
Tid: 16.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Sofiakyrkan, Jönköping
Adress: Jönköping
Kulturskolan i Jönköping
Telefon: 036-105602
Tillgänglighet
Rullstolsramp

Dans i Juletid är en årlig återkommande dans- och musikföreställning som framförs i Sofiakyrkan med elever från Kulturskolan i Jönköping.

I samarbete med Svenska kyrkan bjuder Jönköpings Kulturskola in till en stämningsfull stund i Sofiakyrkan. Dansföreställningen Dans i Juletid fokuserar på julens budskap och är tillgänglig för alla. Stora som små. Medverkar gör Kulturskolan danslinje och dansgruppen Pirouette tillsammans med pianist Rickard Emricsson, sångsolist Tuva-Li Selvander samt en kör med Clara Ahl, Victor Wallin, Engla Pettersson. Nellie Schönström. Fri entré.

Biljettinformation

Fri entré

Fler tillfällen:
 • Datum:
  2 dec
  Tid:
  19.00 – 20.00
  Plats:
  Sofiakyrkan, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dans%20i%20Juletid&event.desc=Dans%20i%20Juletid%20%C3%A4r%20en%20%C3%A5rlig%20%C3%A5terkommande%20dans-%20och%20musikf%C3%B6rest%C3%A4llning%20som%20framf%C3%B6rs%20i%20Sofiakyrkan%20med%20elever%20fr%C3%A5n%20Kulturskolan%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.&event.text=I%20samarbete%20med%20Svenska%20kyrkan%20bjuder%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kulturskola%20in%20till%20en%20st%C3%A4mningsfull%20stund%20i%20Sofiakyrkan.%20%0D%0A%0D%0ADansf%C3%B6rest%C3%A4llningen%20Dans%20i%20Juletid%20fokuserar%20p%C3%A5%20julens%20budskap%20och%20%C3%A4r%20tillg%C3%A4nglig%20f%C3%B6r%20alla.%20Stora%20som%20sm%C3%A5.%20Medverkar%20g%C3%B6r%20Kulturskolan%20danslinje%20och%20dansgruppen%20Pirouette%20tillsammans%20med%20pianist%20Rickard%20Emricsson%2C%20s%C3%A5ngsolist%20Tuva-Li%20Selvander%20samt%20en%20k%C3%B6r%20med%20Clara%20Ahl%2C%20Victor%20Wallin%2C%20Engla%20Pettersson.%20Nellie%20Sch%C3%B6nstr%C3%B6m.%20Fri%20entr%C3%A9.&event.categories=dans%2Cfamilj%2Cmusik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=Sofiakyrkan&event.id=f6fb3b65-5442-4667-82e0-f90e65352520&event.imageAltText=M%C3%A5lad%20bild.%20En%20k%C3%B6r%20som%20syns%20bakifr%C3%A5n%20str%C3%A4cker%20sina%20armar%20upp%C3%A5t%20mot%20himlen.%20F%C3%A4rgerna%20g%C3%A5r%20i%20bruna%20nyanser%20med%20inslag%20av%20bl%C3%A5gr%C3%A5tt.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturskolan%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036105602&organizer.email=jennie.ahlin-hoffner%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Jennie%20Ahlin%20Hoffner&applier.tel=036-105602&applier.email=jennie.ahlin-hoffner%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e51dd9,5.274aae2018432944d2e51de6&date.startDates=1670004000000,1670079600000&date.endDates=1670007600000,1670083200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e51df1/1668767873297/eventimage.jpg