Därför ska man prata om känslor

local_offer
Hälsa
Person sitter i ett träd. I trädkronan ovanför ligger en tiger och en annan tiger försöker klättra upp för stammen.
Mer information
Datum: 28 sep
Tid: 16.00 – 16.45
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Öxnehaga VC, Huskvarna
Adress: Oxhagsgatan 59 Huskvarna
Bra Liv Öxnehaga VC
Telefon: 010-2423600
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Presentation om fördelar med att prata om sitt mående

Psykolog Lovisa pratar och samtalar om fördelar med att dela hur man mår med någon annan och att sätta ord på sina känslor. Du får veta hur du på egen hand kan förbättra ditt mående och undvika att eventuellt må ännu sämre.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=D%C3%A4rf%C3%B6r%20ska%20man%20prata%20om%20k%C3%A4nslor&event.desc=Presentation%20om%20f%C3%B6rdelar%20med%20att%20prata%20om%20sitt%20m%C3%A5ende&event.text=Psykolog%20Lovisa%20pratar%20och%20samtalar%20om%20f%C3%B6rdelar%20med%20att%20dela%20hur%20man%20m%C3%A5r%20med%20n%C3%A5gon%20annan%20och%20att%20s%C3%A4tta%20ord%20p%C3%A5%20sina%20k%C3%A4nslor.%20Du%20f%C3%A5r%20veta%20hur%20du%20p%C3%A5%20egen%20hand%20kan%20f%C3%B6rb%C3%A4ttra%20ditt%20m%C3%A5ende%20och%20undvika%20att%20eventuellt%20m%C3%A5%20%C3%A4nnu%20s%C3%A4mre.&event.categories=h%C3%A4lsa&event.city=huskvarna&event.street=Oxhagsgatan%2059&event.postNumber=&event.placeName=%C3%96xnehaga%20VC&event.id=f7f08ed3-e14d-4204-bdb8-0dc79ada795a&event.imageAltText=Person%20sitter%20i%20ett%20tr%C3%A4d.%20I%20tr%C3%A4dkronan%20ovanf%C3%B6r%20ligger%20en%20tiger%20och%20en%20annan%20tiger%20f%C3%B6rs%C3%B6ker%20kl%C3%A4ttra%20upp%20f%C3%B6r%20stammen.&event.activity=&organizer.name=Bra%20Liv%20%C3%96xnehaga%20VC&organizer.tel=010-2423600&organizer.email=oxnehagavardcentral%40rjl.se&organizer.link=&applier.name=Eva%20Svensson&applier.tel=010-2423634&applier.email=eva.svensson%40rjl.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=%C3%B6xnehaga&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e8299&date.startDates=1664373600000&date.endDates=1664376300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e82a4/1662453489252/eventimage.jpg