search
Sök
menu
Meny
Sök

De kallar mig artist

local_offer
Musik
En klarinettist ska slå instrumentet i huvudet på en pianist som sitter ovetandes vid pianot
Mer information
Datum: 22 nov
Tid: 12.00 – 12.45
Kostnad: 140 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Försvårande sluttningar Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Klarinettisten Emil Jonason är Spiras Artist in Residence under hela säsongen. Här musicerar han tillsammans med pianisten Peter Friis Johansson i ett lika generöst som intimt program.

Välkommen att lära känna mannen bakom den spännande titeln. Ett stort musikaliskt möte i det mindre formatet. För alla som är nyfikna på Sinfoniettans gästande stjärna finns här chansen till närkontakt. DYNAMISK DUO Emil Jonason och Peter Friis Johansson har turnerat ihop i över 12 år och uppträtt över hela Sverige samt vid de stora scenerna i Europa. De har blivit hyllade i pressen för sina tolkningar av Brahms, Schumann, Debussy och Queen.

Biljettinformation

Boka på smot.se eller via Publikservice på 010-2428080 / info@smot.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=De%20kallar%20mig%20artist&event.desc=Klarinettisten%20Emil%20Jonason%20%C3%A4r%20Spiras%20Artist%20in%20Residence%20under%20hela%20s%C3%A4songen.%20H%C3%A4r%20musicerar%20han%20tillsammans%20med%20pianisten%20Peter%20Friis%20Johansson%20i%20ett%20lika%20gener%C3%B6st%20som%20intimt%20program.&event.text=V%C3%A4lkommen%20att%20l%C3%A4ra%20k%C3%A4nna%20mannen%20bakom%20den%20sp%C3%A4nnande%20titeln.%20Ett%20stort%20musikaliskt%20m%C3%B6te%20i%20det%20mindre%20formatet.%20F%C3%B6r%20alla%20som%20%C3%A4r%20nyfikna%20p%C3%A5%20Sinfoniettans%20g%C3%A4stande%20stj%C3%A4rna%20finns%20h%C3%A4r%20chansen%20till%20n%C3%A4rkontakt.%0D%0A%0D%0ADYNAMISK%20DUO%0D%0AEmil%20Jonason%20och%20Peter%20Friis%20Johansson%20har%20turnerat%20ihop%20i%20%C3%B6ver%2012%20%C3%A5r%20och%20upptr%C3%A4tt%20%C3%B6ver%20hela%20Sverige%20samt%20vid%20de%20stora%20scenerna%20i%20Europa.%20De%20har%20blivit%20hyllade%20i%20pressen%20f%C3%B6r%20sina%20tolkningar%20av%20Brahms%2C%20Schumann%2C%20Debussy%20och%20Queen.%20&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=f8480eb9-ab5f-40f4-9ce8-c98fda3931f3&event.imageAltText=En%20klarinettist%20ska%20sl%C3%A5%20instrumentet%20i%20huvudet%20p%C3%A5%20en%20pianist%20som%20sitter%20ovetandes%20vid%20pianot&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Boka%20p%C3%A5%20smot.se%20eller%20via%20Publikservice%20p%C3%A5%20010-2428080%20%2F%20info%40smot.se&ticket.price=140&accessibilities=f%C3%B6rsv%C3%A5rande-sluttningar,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fde-kallar-mig-artist%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a5faa3&date.startDates=1669114800000&date.endDates=1669117500000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a5faae/1656415887402/eventimage.jpg