Demoner

local_offer
Teater
Titeln Demoner framför en bakgrund av rödfärgad rök
Mer information
Datum: 6 okt
Tid: 18.00 – 21.00
Kostnad: 360 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Handlar allt om längtan efter kärlek? Vår önskan att bli bekräftade. Besattheten att känna något. Vårt behov av något besjälat, som inte är dött eller döende? En mörk komedi av Lars Norén.

Franks mor har gått bort och begravningen ska hållas imorgon. Brodern och hans fru väntas på middag. Men så ställer brodern in och Katarina får panik, ska de verkligen bara sitta där, själva? De bjuder in grannarna och medan alkoholen flödar dras samtliga relationer till sin spets. I Lars Noréns Demoner möts fyra personer, desperata på olika sätt. Alla vill åt något som känns, på riktigt. Men de går om varandra. Ingen vågar öppna sig egentligen. Ingen vet hur de ska överleva livet.

Biljettinformation

Boka på smot.se eller via Publikservice på 010-242 80 80 / info@smot.se.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  1 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  5 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  7 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  12 okt
  Tid:
  13.00 – 16.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  13 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  16 okt
  Tid:
  15.00 – 18.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  19 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  20 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  22 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  23 okt
  Tid:
  15.00 – 18.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  26 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  27 okt
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Demoner&event.desc=Handlar%20allt%20om%20l%C3%A4ngtan%20efter%20k%C3%A4rlek%3F%20V%C3%A5r%20%C3%B6nskan%20att%20bli%20bekr%C3%A4ftade.%20Besattheten%20att%20k%C3%A4nna%20n%C3%A5got.%20V%C3%A5rt%20behov%20av%20n%C3%A5got%20besj%C3%A4lat%2C%20som%20inte%20%C3%A4r%20d%C3%B6tt%20eller%20d%C3%B6ende%3F%20En%20m%C3%B6rk%20komedi%20av%20Lars%20Nor%C3%A9n.%20&event.text=Franks%20mor%20har%20g%C3%A5tt%20bort%20och%20begravningen%20ska%20h%C3%A5llas%20imorgon.%20Brodern%20och%20hans%20fru%20v%C3%A4ntas%20p%C3%A5%20middag.%20Men%20s%C3%A5%20st%C3%A4ller%20brodern%20in%20och%20Katarina%20f%C3%A5r%20panik%2C%20ska%20de%20verkligen%20bara%20sitta%20d%C3%A4r%2C%20sj%C3%A4lva%3F%20De%20bjuder%20in%20grannarna%20och%20medan%20alkoholen%20fl%C3%B6dar%20dras%20samtliga%20relationer%20till%20sin%20spets.%20%0D%0A%0D%0AI%20Lars%20Nor%C3%A9ns%20Demoner%20m%C3%B6ts%20fyra%20personer%2C%20desperata%20p%C3%A5%20olika%20s%C3%A4tt.%20Alla%20vill%20%C3%A5t%20n%C3%A5got%20som%20k%C3%A4nns%2C%20p%C3%A5%20riktigt.%20Men%20de%20g%C3%A5r%20om%20varandra.%20Ingen%20v%C3%A5gar%20%C3%B6ppna%20sig%20egentligen.%20Ingen%20vet%20hur%20de%20ska%20%C3%B6verleva%20livet.%20&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=ce15ae01-186d-4607-8ea3-552f43c9dae1&event.imageAltText=Titeln%20Demoner%20framf%C3%B6r%20en%20bakgrund%20av%20r%C3%B6df%C3%A4rgad%20r%C3%B6k&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Boka%20p%C3%A5%20smot.se%20eller%20via%20Publikservice%20p%C3%A5%20010-242%2080%2080%20%2F%20info%40smot.se.%20&ticket.price=360&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information%20&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fdemoner%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6be4f,5.32edd2111813d4e011a6be5d,5.32edd2111813d4e011a6be6b,5.32edd2111813d4e011a6be79,5.32edd2111813d4e011a6be87,5.32edd2111813d4e011a6be95,5.32edd2111813d4e011a6bea3,5.32edd2111813d4e011a6beb1,5.32edd2111813d4e011a6bebf,5.32edd2111813d4e011a6becd,5.32edd2111813d4e011a6bedb,5.32edd2111813d4e011a6bee9,5.32edd2111813d4e011a6bef7&date.startDates=1664640000000,1664985600000,1665072000000,1665158400000,1665572400000,1665676800000,1665925200000,1666195200000,1666281600000,1666454400000,1666530000000,1666800000000,1666886400000&date.endDates=1664650800000,1664996400000,1665082800000,1665169200000,1665583200000,1665687600000,1665936000000,1666206000000,1666292400000,1666465200000,1666540800000,1666810800000,1666897200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6bf02/1656590176203/eventimage.jpg