Den lokala musiklunchen

local_offer
Musik
Den lokala musiklunchen
Mer information
Datum: 18 sep
Tid: 11.30 – 12.30
Kostnad: 195 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Åsens By, Haurida, Aneby kommun
Adress: Haurida, Aneby kommun
Den lokala musiklunchen
Telefon: 076-6284913
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Mat och musik är den bästa kombinationen! Här kombinerar vi lokal mat med lokala artister. Välkommen på Den Lokala Musiklunchen med råvaror och artister från trakten.

Välkommen att uppleva historiens vingslag på magiska kulturreservatet på Åsens by där du kan se hur livet på landet var i Småland i början av 1900-talet. Tillsammans med musikerna i Den Lokala Musiklunchen får vi uppleva Karin Seiborgs otroliga musikregister och bli serverade en närproducerad lunch med många lokala råvaror från trakten.

Biljettinformation

Köp din biljett på hemsidan www.denlokalamusiklunchen.se OBS! Sista beställningsdag 16/9.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Den%20lokala%20musiklunchen%20&event.desc=Mat%20och%20musik%20%C3%A4r%20den%20b%C3%A4sta%20kombinationen!%20H%C3%A4r%20kombinerar%20vi%20lokal%20mat%20med%20lokala%20artister.%20V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20Den%20Lokala%20Musiklunchen%20med%20r%C3%A5varor%20och%20artister%20fr%C3%A5n%20trakten.%0D%0A&event.text=V%C3%A4lkommen%20att%20uppleva%20historiens%20vingslag%20p%C3%A5%20magiska%20kulturreservatet%20p%C3%A5%20%C3%85sens%20by%20d%C3%A4r%20du%20kan%20se%20hur%20livet%20p%C3%A5%20landet%20var%20i%20Sm%C3%A5land%20i%20b%C3%B6rjan%20av%201900-talet.%0D%0A%0D%0ATillsammans%20med%20musikerna%20i%20Den%20Lokala%20Musiklunchen%20f%C3%A5r%20vi%20uppleva%20Karin%20Seiborgs%20otroliga%20musikregister%20och%20bli%20serverade%20en%20n%C3%A4rproducerad%20lunch%20med%20m%C3%A5nga%20lokala%20r%C3%A5varor%20fr%C3%A5n%20trakten.&event.categories=musik&event.city=Haurida%2C%20Aneby%20kommun&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=%C3%85sens%20By&event.id=e43f3fba-49cf-45c6-9689-f449232ae1e9&event.imageAltText=Den%20lokala%20musiklunchen&event.activity=&organizer.name=Den%20lokala%20musiklunchen&organizer.tel=0766-284913&organizer.email=info%40denlokalamusiklunchen.se&organizer.link=&applier.name=Per%20Andr%C3%A9n%20&applier.tel=036-106699&applier.email=per.andren%40jonkoping.se&ticket.desc=K%C3%B6p%20din%20biljett%20p%C3%A5%20hemsidan%20www.denlokalamusiklunchen.se%0D%0AOBS!%20Sista%20best%C3%A4llningsdag%2016%2F9.&ticket.price=195&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=%C3%B6lmstad&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fdenlokalamusiklunchen.se%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ffbc165&date.startDates=1663493400000&date.endDates=1663497000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ffbc170/1662367528240/eventimage.jpg