Desertören

local_offer
Festival | Film
En man i gammaldags kläder riktar ett gevär
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 11.15 – 13.00
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival/Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hörslinga Rullstolsanpassning

Originaltitel: The Deserter | Regi: Johan Thornblad | Sverige | 202282 min | barntillåten | drama, action | engelska | svensk text

En deserterande soldat grips och döms till döden. Hans enda väg till frihet är att övertyga domaren om att han inte hade något val. Hans berättelse om skogsväsen får hela rättssalen att häpna. I samband med visningen kommer filmens ljudläggare Benny Gustafsson, regissören John Tornblad och producenten Johan Fågelström vara på plats för att berätta mer om processen bakom filmen.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Desert%C3%B6ren&event.desc=I%20samband%20med%20visningen%20kommer%20filmens%20ljudl%C3%A4ggare%20Benny%20Gustafsson%2C%20regiss%C3%B6ren%20John%20Tornblad%20och%20producenten%20Johan%20F%C3%A5gelstr%C3%B6m%20vara%20p%C3%A5%20plats%20f%C3%B6r%20att%20ber%C3%A4tta%20mer%20om%20processen%20bakom%20filmen.&event.text=En%20deserterande%20soldat%20grips%20och%20d%C3%B6ms%20till%20d%C3%B6den.%20Hans%20enda%20v%C3%A4g%20till%20frihet%20%C3%A4r%20att%20%C3%B6vertyga%20domaren%20om%20att%20han%20inte%20hade%20n%C3%A5got%20val.%20Hans%20ber%C3%A4ttelse%20om%20skogsv%C3%A4sen%20f%C3%A5r%20hela%20r%C3%A4ttssalen%20att%20h%C3%A4pna.%20%0D%0A%0D%0AOriginaltitel%3A%20The%20Deserter%0D%0ARegi%3A%20Johan%20Thornblad%0D%0ASverige%2C%202022%0D%0A82%20min%0D%0Abarntill%C3%A5ten%0D%0Adrama%2C%20action%0D%0Aengelska%20%7C%20svensk%20text&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=f18cc2c3-3b20-47d0-8295-7bf4d1cf75a1&event.imageAltText=En%20man%20i%20gammaldags%20kl%C3%A4der%20riktar%20ett%20gev%C3%A4r&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival%2FKultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfunAT-SXUpc&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a25a5e8&date.startDates=1665825300000&date.endDates=1665831600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25a5f3/1662643715177/eventimage.png