Designmarknad på Syret

local_offer
Familj | Konst | Marknad | Träffpunkt | Övrigt
En bild där det står designmarknad 29 oktober.
Mer information
Datum: 29 okt
Tid: 10.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Syret Jkpg
Adress: Kämpevägen 26
Designmarknad och Syret Jkpg
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Kom och upplev fantastiska designprodukter och kulturupplevelser från länets och Syrets egna kreatörer. Gratis parkering precis utanför.

Designmarknad är en kringresande mötesplats för alla som gillar ny och personlig design där kreatörer från olika håll i länet ges möjlighet att sälja sina designprodukter - vilket är något som vi tycker gifter sig fint med Syrets verksamhet som arbetar för att stötta länets kulturaktörer inom de kreativa och kulturella näringarna. Hjärtligt välkomna att besöka oss, inspireras och njuta av all den kreativitet som finns i vårt län!

Biljettinformation

Gratis entré och gratis parkering.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Designmarknad%20p%C3%A5%20Syret&event.desc=Kom%20och%20upplev%20fantastiska%20designprodukter%20och%20kulturupplevelser%20fr%C3%A5n%20l%C3%A4nets%20och%20Syrets%20egna%20kreat%C3%B6rer.%20Gratis%20parkering%20precis%20utanf%C3%B6r.%20&event.text=Designmarknad%20%C3%A4r%20en%20kringresande%20m%C3%B6tesplats%20f%C3%B6r%20alla%20som%20gillar%20ny%20och%20personlig%20design%20d%C3%A4r%20kreat%C3%B6rer%20fr%C3%A5n%20olika%20h%C3%A5ll%20i%20l%C3%A4net%20ges%20m%C3%B6jlighet%20att%20s%C3%A4lja%20sina%20designprodukter%20-%20vilket%20%C3%A4r%20n%C3%A5got%20som%20vi%20tycker%20gifter%20sig%20fint%20med%20Syrets%20verksamhet%20som%20arbetar%20f%C3%B6r%20att%20st%C3%B6tta%20l%C3%A4nets%20kulturakt%C3%B6rer%20inom%20de%20kreativa%20och%20kulturella%20n%C3%A4ringarna.%0D%0A%0D%0AHj%C3%A4rtligt%20v%C3%A4lkomna%20att%20bes%C3%B6ka%20oss%2C%20inspireras%20och%20njuta%20av%20all%20den%20kreativitet%20som%20finns%20i%20v%C3%A5rt%20l%C3%A4n!&event.categories=familj%2Cmarknad%2Ctr%C3%A4ffpunkt%2C%C3%B6vrigt&event.city=&event.street=K%C3%A4mpev%C3%A4gen%2026%20&event.postNumber=&event.placeName=Syret%20Jkpg%20&event.id=6466850d-8a84-4dd9-90b8-0576261489b5&event.imageAltText=En%20bild%20d%C3%A4r%20det%20st%C3%A5r%20designmarknad%2029%20oktober.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Designmarknad%20och%20Syret%20Jkpg&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kontaktcenter%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Kristina%20&applier.tel=036105464&applier.email=kristina.von-oelreich%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis%20parkering.&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20kan%20du%20l%C3%A4sa%20mer%20om%20vad%20Syret%20%C3%A4r&smLink2Name=H%C3%A4r%20kan%20du%20l%C3%A4sa%20mer%20om%20Designmarknad&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Fsyretjkpgpakampevagen2226.4.5b26d8e717bbf6165825fd7.html&smLink2Address=http%3A%2F%2Fdesignmarknad.se%2F&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3275d2a&date.startDates=1667030400000&date.endDates=1667059200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3275d36/1666958983351/eventimage.jpg