Dikttävling och utställning

local_offer
Familj | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet | Pyssel och skapande
Hjärtkonfetti
Mer information
Datum: 13 - 17 feb
Tid: 10.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Norrahammars bibliotek
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Norrahammars bibliotek
Telefon: 036-103711
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning Rullstolsramp

Under sportlovsveckan uppmärksammar vi att det är alla hjärtans dag

Ta chansen att vara med i bibliotekets dikttävling! Vi kommer att sätta upp din dikt här på biblioteket men du kommer att vara helt anonym. Sedan får besökarna rösta på det bidrag de tycker bäst om och vinnare utses. Det måste inte vara en kärleksdikt. Vill man ha hjälp att komma igång så har vi laddat upp så man kan komma in och göra lite black out poetry. Använd färdiga ord från en boktext och skapa din egen dikt. Du kommer också kunna göra alla hjärtans dag- pyssel. För alla åldrar.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Diktt%C3%A4vling%20och%20utst%C3%A4llning&event.desc=Under%20sportlovsveckan%20uppm%C3%A4rksammar%20vi%20att%20det%20%C3%A4r%20alla%20hj%C3%A4rtans%20dag&event.text=Ta%20chansen%20att%20vara%20med%20i%20bibliotekets%20diktt%C3%A4vling!%0D%0AVi%20kommer%20att%20s%C3%A4tta%20upp%20din%20dikt%20h%C3%A4r%20p%C3%A5%20biblioteket%20men%20du%20kommer%20att%20vara%20helt%20anonym.%20Sedan%20f%C3%A5r%20bes%C3%B6karna%20r%C3%B6sta%20p%C3%A5%20det%20bidrag%20de%20tycker%20b%C3%A4st%20om%20och%20vinnare%20utses.%20Det%20m%C3%A5ste%20inte%20vara%20en%20k%C3%A4rleksdikt.%20%0D%0A%0D%0AVill%20man%20ha%20hj%C3%A4lp%20att%20komma%20ig%C3%A5ng%20s%C3%A5%20har%20vi%20laddat%20upp%20s%C3%A5%20man%20kan%20komma%20in%20och%20g%C3%B6ra%20lite%20black%20out%20poetry.%20Anv%C3%A4nd%20f%C3%A4rdiga%20ord%20fr%C3%A5n%20en%20boktext%20och%20skapa%20din%20egen%20dikt.%20Du%20kommer%20ocks%C3%A5%20kunna%20g%C3%B6ra%20alla%20hj%C3%A4rtans%20dag-%20pyssel.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20alla%20%C3%A5ldrar.&event.categories=familj%2Clitteratur%2Cpyssel-skapande&event.city=&event.street=Kyrktorget%201&event.postNumber=562%2032%20Norrahammar&event.placeName=Norrahammars%20bibliotek&event.id=b02a5747-c253-46cb-abae-a9cddcce84e5&event.imageAltText=Hj%C3%A4rtkonfetti&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Norrahammars%20bibliotek&organizer.tel=036-103711&organizer.email=norrahammarsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Irja%20L%C3%B6fberg%20Nilsson&applier.tel=036103446&applier.email=irja.lofberg-nilsson%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=norrahammar&smLink1Name=Bibliotekets%20hemsida&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Flibrary-page%2Fnorrahammars-bibliotek&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b6944b&date.startDates=1676278800000&date.endDates=1676638800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b69456/1675247224928/eventimage.png