Din valdebatt

local_offer
Övrigt
Tecknade människor som står i grupp. Pratbubblor:
Mer information
Datum: 25 aug
Tid: 18.00 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Biblioteken i Jönköping, Jönköping
Adress: Jönköping
Rebecca Lidén
Telefon: 036-107438
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Lokala politiker svarar på dina frågor! Brännande samhällsfrågor i debatter på biblioteken. Politiker från kommunfullmäktiges alla partier möts. Debattledare är Erik Lindfelt.

tis 23/8 Bankeryds bibliotek on 24/8 Huskvarnas bibliotek tor 25/8 Grännas bibliotek må 29/8 Öxnehagas bibliotek tis 30/8 Jönköpings stadsbibliotek Vad vill du fråga politikerna? Lämna in dina frågor här: bibliotek.jonkoping.se Fri entré!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  23 aug
  Tid:
  18.00 – 19.30
  Plats:
  Biblioteken i Jönköping, Jönköping
 • Datum:
  24 aug
  Tid:
  18.00 – 19.30
  Plats:
  Biblioteken i Jönköping, Jönköping
 • Datum:
  29 aug
  Tid:
  18.00 – 19.30
  Plats:
  Biblioteken i Jönköping, Jönköping
 • Datum:
  30 aug
  Tid:
  18.00 – 19.30
  Plats:
  Biblioteken i Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Din%20valdebatt&event.desc=Lokala%20politiker%20svarar%20p%C3%A5%20dina%20fr%C3%A5gor!%0D%0ABr%C3%A4nnande%20samh%C3%A4llsfr%C3%A5gor%20i%20debatter%20p%C3%A5%20biblioteken.%20Politiker%20fr%C3%A5n%20kommunfullm%C3%A4ktiges%20alla%20partier%20m%C3%B6ts.%20Debattledare%20%C3%A4r%20Erik%20Lindfelt.%0D%0A%0D%0A&event.text=tis%2023%2F8%20Bankeryds%20bibliotek%0D%0Aon%2024%2F8%20Huskvarnas%20bibliotek%0D%0Ator%2025%2F8%20Gr%C3%A4nnas%20bibliotek%0D%0Am%C3%A5%2029%2F8%20%C3%96xnehagas%20bibliotek%0D%0Atis%2030%2F8%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek%0D%0AVad%20vill%20du%20fr%C3%A5ga%20politikerna%3F%20L%C3%A4mna%20in%20dina%20fr%C3%A5gor%20h%C3%A4r%3A%20bibliotek.jonkoping.se%0D%0A%0D%0AFri%20entr%C3%A9!%20&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=b448212c-c169-4ef6-9f09-8b2021a12dad&event.imageAltText=Tecknade%20m%C3%A4nniskor%20som%20st%C3%A5r%20i%20grupp.%20Pratbubblor%3A%20%22Hur%3F%22%20och%20%22Varf%C3%B6r%3F%22&event.activity=&organizer.name=Rebecca%20Lid%C3%A9n&organizer.tel=036-107438&organizer.email=rebecca.liden%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=bankeryd,gr%C3%A4nna,huskvarna,j%C3%B6nk%C3%B6ping,%C3%B6xnehaga&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fvalet-2022%3Fculture%3Dsv&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F576749347563841%2F576751120896997%3Fref%3Dnewsfeed&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff67d65,5.3e0e1d2f18249c092ff67d80,5.3e0e1d2f18249c092ff67d8d,5.3e0e1d2f18249c092ff67d9a,5.3e0e1d2f18249c092ff67da7&date.startDates=1661270400000,1661356800000,1661443200000,1661788800000,1661875200000&date.endDates=1661275800000,1661362200000,1661448600000,1661794200000,1661880600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff67db2/1660912873431/eventimage.png