Dödgrävarens hustru

local_offer
Festival | Film
En man och en kvinna ser glada ut och dansar
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 10.00 – 11.25
Kostnad: 80 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: Guled & Nasra | Regi: Khadar Ayderus Ahmed Frankrike, Somalia | 2021 | 82 min | från 11 år | drama somaliska | svensk text

Guled står utanför sjukhuset och inväntar ambulanserna. Har han tur har någon avlidit och det kan gå att tjäna lite pengar. Inget roligt jobb, men de har varandra. Guled har också sin hustru Nasra som han avgudar, men Nasra är döende och i behov av en njurtransplantation som de absolut inte har råd med. Det finns en lösning - men frun vill istället njuta av varje minut hon har kvar i livet. För Guled däremot finns inga gränser för vad han kan göra för att rädda sin hustru.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=D%C3%B6dgr%C3%A4varens%20hustru&event.desc=Originaltitel%3A%20Guled%20%26%20Nasra%20%7C%20Regi%3A%20Khadar%20Ayderus%20Ahmed%0D%0AFrankrike%2C%20Somalia%20%7C%202021%20%7C%2082%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2011%20%C3%A5r%20%7C%20drama%0D%0Asomaliska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Guled%20st%C3%A5r%20utanf%C3%B6r%20sjukhuset%20och%20inv%C3%A4ntar%20ambulanserna.%20Har%20han%20tur%20har%20n%C3%A5gon%20avlidit%20och%20det%20kan%20g%C3%A5%20att%20tj%C3%A4na%20lite%20pengar.%20Inget%20roligt%20jobb%2C%20men%20de%20har%20varandra.%20Guled%20har%20ocks%C3%A5%20sin%20hustru%20Nasra%20som%20han%20avgudar%2C%20men%20Nasra%20%C3%A4r%20d%C3%B6ende%20och%20i%20behov%20av%20en%20njurtransplantation%20som%20de%20absolut%20inte%20har%20r%C3%A5d%20med.%20Det%20finns%20en%20l%C3%B6sning%20-%20men%20frun%20vill%20ist%C3%A4llet%20njuta%20av%20varje%20minut%20hon%20har%20kvar%20i%20livet.%20F%C3%B6r%20Guled%20d%C3%A4remot%20finns%20inga%20gr%C3%A4nser%20f%C3%B6r%20vad%20han%20kan%20g%C3%B6ra%20f%C3%B6r%20att%20r%C3%A4dda%20sin%20hustru.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=3e2e053d-cab1-45d0-8685-3cab341bd87c&event.imageAltText=En%20man%20och%20en%20kvinna%20ser%20glada%20ut%20och%20dansar&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZWaXci_f1Z0&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e8a3c4&date.startDates=1665907200000&date.endDates=1665912300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8a3cf/1662649874114/eventimage.jpg