Dokumentäronsdag: Loving Highsmith

local_offer
Film | HBTQI | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Svartvit bild på en ung Patricia Highsmith som tittar rakt in i kameran
Mer information
Datum: 22 feb
Tid: 18.00 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Dokumentär om författaren Patricia Highsmith

Baserat på tidigare opublicerade dagboksanteckningar från den bästsäljande författaren Patricia Highsmith tecknar denna dokumentär ett nytt porträtt av den berömda författaren bakom böcker som The Talented Mr. Ripley och Carol. Tillsammans med hennes familj, vänner, arkivmaterial och framförallt hennes egen röst får vi här spännande insikter om en av litteraturens mest profilerade kvinnliga röster. Regi: Eva Vitija - Schweiz, 2022 - 83 min - från 11 år - svensk text

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dokument%C3%A4ronsdag%3A%20Loving%20Highsmith&event.desc=Dokument%C3%A4r%20om%20f%C3%B6rfattaren%20Patricia%20Highsmith&event.text=Baserat%20p%C3%A5%20tidigare%20opublicerade%20dagboksanteckningar%20fr%C3%A5n%20den%20b%C3%A4sts%C3%A4ljande%20f%C3%B6rfattaren%20Patricia%20Highsmith%20tecknar%20denna%20dokument%C3%A4r%20ett%20nytt%20portr%C3%A4tt%20av%20den%20ber%C3%B6mda%20f%C3%B6rfattaren%20bakom%20b%C3%B6cker%20som%20The%20Talented%20Mr.%20Ripley%20och%20Carol.%20Tillsammans%20med%20hennes%20familj%2C%20v%C3%A4nner%2C%20arkivmaterial%20och%20framf%C3%B6rallt%20hennes%20egen%20r%C3%B6st%20f%C3%A5r%20vi%20h%C3%A4r%20sp%C3%A4nnande%20insikter%20om%20en%20av%20litteraturens%20mest%20profilerade%20kvinnliga%20r%C3%B6ster.%0D%0A%0D%0ARegi%3A%20Eva%20Vitija%20-%20Schweiz%2C%202022%20-%2083%20min%20-%20fr%C3%A5n%2011%20%C3%A5r%20-%20svensk%20text&event.categories=film%2Chbtqi&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=ee66d80d-a051-40b9-8120-21d2167bfbb9&event.imageAltText=Svartvit%20bild%20p%C3%A5%20en%20ung%20Patricia%20Highsmith%20som%20tittar%20rakt%20in%20i%20kameran&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO9AMcTLtuNY&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f65132&date.startDates=1677085200000&date.endDates=1677090600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6513d/1670415304898/eventimage.jpg