Dokumentäronsdag: Nelly & Nadine

local_offer
Film | HBTQI
Svartvit gammal bild på två kvinnor i shorts. Den ena kvinnan håller armen om den andra.
Mer information
Datum: 28 sep
Tid: 18.00 – 19.40
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

En osannolik kärlekshistoria om två kvinnor som blir förälskade i varandra på julaftonen 1944, i Ravensbrücks koncentrationsläger.

Trots att de skiljs åt under andra världskrigets sista månader så lyckas Nelly och Nadine senare hitta varandra igen och spenderar sedan resten av sina liv tillsammans. Under många år var deras kärlekshistoria hemlig, till och med för några av deras närmsta. Nu har Nellys barnbarn, Sylvie, bestämt sig för att öppna Nelly och Nadines många hittills stängda lådor på vinden. Framför henne vecklas en fantastisk historia fram.

Biljettinformation

Fri entré!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dokument%C3%A4ronsdag%3A%20Nelly%20%26%20Nadine&event.desc=En%20osannolik%20k%C3%A4rlekshistoria%20om%20tv%C3%A5%20kvinnor%20som%20blir%20f%C3%B6r%C3%A4lskade%20i%20varandra%20p%C3%A5%20julaftonen%201944%2C%20i%20Ravensbr%C3%BCcks%20koncentrationsl%C3%A4ger.&event.text=Trots%20att%20de%20skiljs%20%C3%A5t%20under%20andra%20v%C3%A4rldskrigets%20sista%20m%C3%A5nader%20s%C3%A5%20lyckas%20Nelly%20och%20Nadine%20senare%20hitta%20varandra%20igen%20och%20spenderar%20sedan%20resten%20av%20sina%20liv%20tillsammans.%20Under%20m%C3%A5nga%20%C3%A5r%20var%20deras%20k%C3%A4rlekshistoria%20hemlig%2C%20till%20och%20med%20f%C3%B6r%20n%C3%A5gra%20av%20deras%20n%C3%A4rmsta.%20Nu%20har%20Nellys%20barnbarn%2C%20Sylvie%2C%20best%C3%A4mt%20sig%20f%C3%B6r%20att%20%C3%B6ppna%20Nelly%20och%20Nadines%20m%C3%A5nga%20hittills%20st%C3%A4ngda%20l%C3%A5dor%20p%C3%A5%20vinden.%20Framf%C3%B6r%20henne%20vecklas%20en%20fantastisk%20historia%20fram.&event.categories=film%2Chbtqi&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=&event.id=323abd7c-d39d-4bfc-92fb-de81ff09fb44&event.imageAltText=Svartvit%20gammal%20bild%20p%C3%A5%20tv%C3%A5%20kvinnor%20i%20shorts.%20Den%20ena%20kvinnan%20h%C3%A5ller%20armen%20om%20den%20andra.&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9!&ticket.price=0&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6cVi0gwobeg&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a66a1f&date.startDates=1664380800000&date.endDates=1664386800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a66a2a/1656495030633/eventimage.jpg