Domneåns naturreservat i Bankeryd och Habo

local_offer
Guidning | Natur | Outdoor
Grönpyrola - årets växt
Mer information
Datum: 10 aug
Tid: 17.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Parkeringen intill campingplatsen, Bankeryd
Adress: Domsandsvägen Bankeryd
Magnus Thorell
Telefon: 036-372235
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Vandring i Botaniska Sällskapet i Jönköpings regi.

Samling kl. 17.30 på parkeringen intill campingplatsen, Domsandsvägen, Bankeryd. Vi letar upp årets växt, grönpyrola, i tallmon på Bankerydssidan. Där brukar man också kunna hitta knärot. Båda troligen överblommade vid denna tidpunkt. Från spången över Domneån kan man se och komma nära flera kärrväxter, t.ex. jättegröe, sjöranunkel och vattenskräppa. På sandstranden på Habosidan växer de båda relikterna strandråg och sandstarr.