Döttrar

local_offer
Film
Döttrar
Mer information
Datum: 16 nov
Tid: 19.00 – 20.30
Kostnad: 40 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgräns 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-160969
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio Jönköping!

Sofia, Hedvig och Maja växte upp på landsbygden i södra Sverige med deras mamma Carolina - en självlysande personlighet och en hängiven mor. År 2010, samma dag som Hedvig fyllde 10 år, tog Carolina sitt eget liv. Maja hittade henne först. Sofia minns bara hur hon hindrades att se in genom fönstren. I dag är tjejerna - då 8, 10 och 16 år gamla - unga vuxna. Livet har fortsatt, men de har alla kämpat på olika sätt för att hantera sorgen. SPES finns på plats för samtal efter filmen!

Biljettinformation

Biljetter köps på www.bio.se eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=D%C3%B6ttrar&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=Sofia%2C%20Hedvig%20och%20Maja%20v%C3%A4xte%20upp%20p%C3%A5%20landsbygden%20i%20s%C3%B6dra%20Sverige%20med%20deras%20mamma%20Carolina%20-%20en%20sj%C3%A4lvlysande%20personlighet%20och%20en%20h%C3%A4ngiven%20mor.%20%C3%85r%202010%2C%20samma%20dag%20som%20Hedvig%20fyllde%2010%20%C3%A5r%2C%20tog%20Carolina%20sitt%20eget%20liv.%20Maja%20hittade%20henne%20f%C3%B6rst.%20Sofia%20minns%20bara%20hur%20hon%20hindrades%20att%20se%20in%20genom%20f%C3%B6nstren.%20I%20dag%20%C3%A4r%20tjejerna%20-%20d%C3%A5%208%2C%2010%20och%2016%20%C3%A5r%20gamla%20-%20unga%20vuxna.%20Livet%20har%20fortsatt%2C%20men%20de%20har%20alla%20k%C3%A4mpat%20p%C3%A5%20olika%20s%C3%A4tt%20f%C3%B6r%20att%20hantera%20sorgen.%0D%0ASPES%20finns%20p%C3%A5%20plats%20f%C3%B6r%20samtal%20efter%20filmen!&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4ns%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=3be6be89-494f-4a5f-8420-0d899a7dac15&event.imageAltText=D%C3%B6ttrar&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-160969&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20p%C3%A5%20www.bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F546&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e40835&date.startDates=1668621600000&date.endDates=1668627000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e40840/1668452597847/eventimage.jpg