Dramaworkshop - Mystisk teater

local_offer
Lovaktivitet | Teater | Workshop
publik
Mer information
Datum: 2 nov
Tid: 09.00 – 15.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år
Plats: Strågagården, Gräshagen
Adress: Strågatan 1, 554 73 Gräshagen
Emmi Carlton
Telefon: 036-106098
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Kom och var med på en tvådagars dramaworkshop tillsammans med mig Emmi som är utbildad skådespelare. Temat är mystik

Första dagen ligger fokus på grundläggande dramaövningar. Vi improviserar, utforskar rörelser under temat mystik. Vi ska också jobba med att skapa en karaktär under dagen. Karaktären får gärna ha något med mystik, t.ex. halloween att göra. Ta med dig egen kostym och rekvisita till den karaktär du vill skapa. Dag två ska vi delta på en spökvandring, där karaktärerna får leva ut och underhålla dem som går vandringen.

Biljettinformation

Gratis Anmäl dig vi länken nedan:

Fler tillfällen:
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  13.00 – 20.00
  Plats:
  Strågagården, Gräshagen

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dramaworkshop%20-%20Mystisk%20teater&event.desc=Kom%20och%20var%20med%20p%C3%A5%20en%20tv%C3%A5dagars%20dramaworkshop%20tillsammans%20med%20mig%20Emmi%20som%20%C3%A4r%20utbildad%20sk%C3%A5despelare.%20Temat%20%C3%A4r%20mystik&event.text=F%C3%B6rsta%20dagen%20ligger%20fokus%20p%C3%A5%20grundl%C3%A4ggande%20drama%C3%B6vningar.%20Vi%20improviserar%2C%20utforskar%20r%C3%B6relser%20under%20temat%20mystik.%20Vi%20ska%20ocks%C3%A5%20jobba%20med%20att%20skapa%20en%20karakt%C3%A4r%20under%20dagen.%20Karakt%C3%A4ren%20f%C3%A5r%20g%C3%A4rna%20ha%20n%C3%A5got%20med%20mystik%2C%20t.ex.%20halloween%20att%20g%C3%B6ra.%20Ta%20med%20dig%20egen%20kostym%20och%20rekvisita%20till%20den%20karakt%C3%A4r%20du%20vill%20skapa.%0D%0ADag%20tv%C3%A5%20ska%20vi%20delta%20p%C3%A5%20en%20sp%C3%B6kvandring%2C%20d%C3%A4r%20karakt%C3%A4rerna%20f%C3%A5r%20leva%20ut%20och%20underh%C3%A5lla%20dem%20som%20g%C3%A5r%20vandringen.%20%20&event.categories=lovaktivitet%2Cteater%2Cworkshop&event.city=gr%C3%A4shagen&event.street=str%C3%A5gatan%201&event.postNumber=55473&event.placeName=Str%C3%A5gag%C3%A5rden&event.id=738a572b-dd0b-4c0b-aca5-4aff9fd8dd00&event.imageAltText=publik&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Emmi%20Carlton&organizer.tel=036-106098&organizer.email=emmi.carlton%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emmi&applier.tel=036-106098&applier.email=emmi.carlton%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis%0D%0AAnm%C3%A4l%20dig%20vi%20l%C3%A4nken%20nedan%3A&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=10-12,13-15&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Anm%C3%A4l%20dig%20h%C3%A4r%3A&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3D438789307261&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e793ff1f,5.6751acba183a2e89e793ff2e&date.startDates=1667376000000,1667476800000&date.endDates=1667399400000,1667502000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e793ff3a/1666092751572/eventimage.jpg