Dramaworkshop - testa drama och teater på Brunnen

local_offer
Film | För dig med funktionsnedsättning | Humor (standup) | Konst | Lovaktivitet | Teater | Träning | Workshop | Öppen fritidsverksamhet
En röd ridå med teatermasker
Mer information
Datum: 31 okt
Tid: 17.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Mötesplatsen Brunnen, Jönköping
Adress: Brunnsgatan 9, 553 17 Jönköping
Folkuniversitetet & Mötesplatsen Brunnen
Telefon: 036-102121
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Start för Drama Workshop på Mötesplatsen Brunnen.

Nu kan du testa på Drama/teater på Brunnen åtta måndagar (sista tillfället är 12 december) Tiden är 17.00-19.00 och då ingår fika med en paus.Anmäl dig gärna, så att vi har fika till alla. Det går fint att anmäla sig på plats på Brunnen, eller skicka ett mejl till: brunnen@jonkoping.se skriv ditt namn och ålder och skriv gärna drama i ämnesraden. Aktiviteten vänder sig till dig som går på gymnasiet upp till 25 år.

Biljettinformation

Ingen kostnad!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Drama%20Workshop&event.desc=Start%20f%C3%B6r%20Drama%20Workshop%20p%C3%A5%20M%C3%B6tesplatsen%20Brunnen.%20&event.text=Nu%20kan%20du%20testa%20p%C3%A5%20Drama%2Fteater%20p%C3%A5%20Brunnen%208%3Aa%20m%C3%A5ndagar%20(sista%20tillf%C3%A4llet%20%C3%A4r%2012%20december)%20Tiden%20%C3%A4r%2017.00-19.00%20och%20d%C3%A5%20ing%C3%A5r%20fika%20med%20en%20paus.%0D%0A%0D%0AAnm%C3%A4l%20dig%20g%C3%A4rna%2C%20s%C3%A5%20att%20vi%20har%20fika%20till%20alla.%20Det%20g%C3%A5r%20fint%20att%20anm%C3%A4la%20sig%20p%C3%A5%20plats%20p%C3%A5%20Brunnen%2C%20eller%20skicka%20ett%20mejl%20till%3A%20brunnen%40jonkoping.se%20skriv%20ditt%20namn%20och%20%C3%A5lder%20och%20skriv%20g%C3%A4rna%20drama%20i%20%C3%A4mnesraden.%0D%0AAktiviteten%20v%C3%A4nder%20sig%20till%20dig%20som%20g%C3%A5r%20p%C3%A5%20gymnasiet%20upp%20till%2025%20%C3%A5r.%0D%0A&event.categories=film%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Chumor%2Ckonst%2Clovaktivitet%2Cteater%2Cworkshop%2Ctr%C3%A4ning%2C%C3%B6ppen-fritidsverksamhet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Brunnsgatan%209&event.postNumber=55317&event.placeName=M%C3%B6tesplatsen%20Brunnen&event.id=57db0854-67b0-484f-b2f4-0da5029064d8&event.imageAltText=En%20r%C3%B6d%20rid%C3%A5%20med%20teatermasker&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkuniversitetet%20%26%20M%C3%B6tesplatsen%20Brunnen&organizer.tel=036-102121&organizer.email=brunnen%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Wulff&applier.tel=036-102121&applier.email=malin.wulff%40jonkoping.se&ticket.desc=Ingen%20kostnad!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=F%C3%B6lj%20Brunnen%20p%C3%A5%20Instagram%3A&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.instagram.com%2Fbrunnenjonkoping%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7945878&date.startDates=1667232000000&date.endDates=1667239200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7945884/1666190645834/eventimage.jpg