Dream on

local_offer
Dans | Familj | Musik | Teater
Illustration av person med ryggen mot betraktaren. Abstrakta personer bildar en rymdliknande upplyst cirkel.
Mer information
Datum: 25 feb
Tid: 14.30 – 15.50
Kostnad: 100 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Pingstkyrkan, Jönköping
Adress: Lagermansgatan 1, 55318 Jönköping
Kulturskolan
Telefon: 072-5070213
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

En fantasifull föreställning framförd av Kulturskolans elever. Varmt välkomna att ta del av musik, sång, dans, film, bild och teater i en sprakande stor föreställning.

Dream On är en fantasifull föreställning där alla Kulturskolans ämnen är representerade. De olika numren behandlar bland annat ämnen som identitetskris, superhjältar, jordens undergång och rymden. Det är cirka 350 elever som deltar i produktionen. Varmt välkomna att ta del av musik, sång, dans, film, bild och teater i en sprakande stor föreställning.

Biljettinformation

Biljetter köps via nortic.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dream%20on&event.desc=En%20fantasifull%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20framf%C3%B6rd%20av%20Kulturskolans%20elever.%0D%0AVarmt%20v%C3%A4lkomna%20att%20ta%20del%20av%20musik%2C%20s%C3%A5ng%2C%20dans%2C%20film%2C%20bild%20och%20teater%20i%20en%20sprakande%20stor%20f%C3%B6rest%C3%A4llning.&event.text=Dream%20On%20%C3%A4r%20en%20fantasifull%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20d%C3%A4r%20alla%20Kulturskolans%20%C3%A4mnen%20%C3%A4r%20representerade.%20De%20olika%20numren%20behandlar%20bland%20annat%20%C3%A4mnen%20som%20identitetskris%2C%20superhj%C3%A4ltar%2C%20jordens%20underg%C3%A5ng%20och%20rymden.%20Det%20%C3%A4r%20cirka%20350%20elever%20som%20deltar%20i%20produktionen.%20%0D%0A%0D%0AVarmt%20v%C3%A4lkomna%20att%20ta%20del%20av%20musik%2C%20s%C3%A5ng%2C%20dans%2C%20film%2C%20bild%20och%20teater%20i%20en%20sprakande%20stor%20f%C3%B6rest%C3%A4llning.%0D%0A%0D%0A&event.categories=dans%2Cfamilj%2Cmusik%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Lagermansgatan%201&event.postNumber=55318%20&event.placeName=&event.id=5dab6712-e9bf-4f73-aa40-3d5a4544ef30&event.imageAltText=Illustration%20av%20person%20med%20ryggen%20mot%20betraktaren.%20Abstrakta%20personer%20bildar%20en%20rymdliknande%20upplyst%20cirkel.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturskolan&organizer.tel=072-50%2070%20213&organizer.email=cecilia.friden1%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Jennice%20Andersson&applier.tel=036-105918&applier.email=jennice.andersson%40jonkoping.se&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20via%20nortic.se%0D%0A&ticket.price=100&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=https%3A%2F%2Fwww.nortic.se%2Fdagny%2Fshow%2F171477&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25743f2d0&date.startDates=1677331800000&date.endDates=1677336600000&event.imageUrl=null