Earwig

local_offer
Festival | Film
En flicka har en ställning av metall i sin mun och utöver sina kinder
Mer information
Datum: 15 - 16 okt
Tid: 23.59 – 01.55
Kostnad: 80 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Regi: Lucile Hadžihalilović | Storbritannien, Frankrike, Belgien | 2021 | 114 min | från 15 år | drama, mystik | engelska | svensk text

Den lilla flickan Mia får varje dag en ställning med tänder av is inmonterade av sin vårdgivare Albert. Hon spenderar sina ändlösa dagar i deras fuktskadade hus någonstans i ett slitet mellaneuropa under efterkrigstiden. Livet har en grå och förutsägbar rytm, tills den dag då Albert får veta att Mia måste förberedas för en lång resa. Dubbelgångare och tidslinjer korsar varandra i en ödesdigert vacker och olycksbådande film, baserad på Brian Catlings kultroman med samma titel.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Earwig&event.desc=Regi%3A%20Lucile%20Had%C5%BEihalilovi%C4%87%20%7C%20Storbritannien%2C%20Frankrike%2C%20Belgien%0D%0A2021%20%7C%20114%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20drama%2C%20mystik%20%7C%20engelska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Den%20lilla%20flickan%20Mia%20f%C3%A5r%20varje%20dag%20en%20st%C3%A4llning%20med%20t%C3%A4nder%20av%20is%20inmonterade%20av%20sin%20v%C3%A5rdgivare%20Albert.%20Hon%20spenderar%20sina%20%C3%A4ndl%C3%B6sa%20dagar%20i%20deras%20fuktskadade%20hus%20n%C3%A5gonstans%20i%20ett%20slitet%20mellaneuropa%20under%20efterkrigstiden.%20Livet%20har%20en%20gr%C3%A5%20och%20f%C3%B6ruts%C3%A4gbar%20rytm%2C%20tills%20den%20dag%20d%C3%A5%20Albert%20f%C3%A5r%20veta%20att%20Mia%20m%C3%A5ste%20f%C3%B6rberedas%20f%C3%B6r%20en%20l%C3%A5ng%20resa.%20Dubbelg%C3%A5ngare%20och%20tidslinjer%20korsar%20varandra%20i%20en%20%C3%B6desdigert%20vacker%20och%20olycksb%C3%A5dande%20film%2C%20baserad%20p%C3%A5%20Brian%20Catlings%20kultroman%20med%20samma%20titel.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=e8dca5e1-51cf-4348-b649-dc20b81cca1a&event.imageAltText=En%20flicka%20har%20en%20st%C3%A4llning%20av%20metall%20i%20sin%20mun%20och%20ut%C3%B6ver%20sina%20kinder&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSfMN4bt8eJg&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e8a49a&date.startDates=1665871140000&date.endDates=1665878100000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8a4a5/1662650806398/eventimage.jpg