Ein Deutsches Requiem

local_offer
Musik
Två händer som håller i ett tänt ljus
Mer information
Datum: 6 nov
Tid: 18.00 – 20.00
Kostnad: 200 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kristine Kyrka, Jönköping
Adress: Östra Storgatan 43, 553 21 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

En historia om att hitta ljus i det tätaste av mörker. I Brahms tröstande själamässa får sorgen lindring när verkliga levnadsöden ljuder genom tidsåldrar och möts i det mänskligaste av rekvier.

I Kristine kyrka förvandlas Johannes Brahms omvälvande rekviem till en scenisk allhelgonakonsert. Skådespelaren Marika Lagercrantz framför dokumentära texter från Ylva Herholzs bok om efterkrigstiden, I glömskans land, och berättelser från människor som tvingats fly i vår tid. En mäktig upplevelse utlovas när över hundra medverkande i form av skådespelare, sångsolister, körer och Jönköpings Sinfonietta framför det mest symfoniska och mänskligaste rekviet.

Biljettinformation

Boka på smot.se eller via Publikservice på 010-242 80 80 / info@smot.se

Fler tillfällen:
 • Datum:
  5 nov
  Tid:
  18.00 – 20.00
  Plats:
  Kristine Kyrka, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ein%20Deutsches%20Requiem&event.desc=En%20historia%20om%20att%20hitta%20ljus%20i%20det%20t%C3%A4taste%20av%20m%C3%B6rker.%20I%20Brahms%20tr%C3%B6stande%20sj%C3%A4lam%C3%A4ssa%20f%C3%A5r%20sorgen%20lindring%20n%C3%A4r%20verkliga%20levnads%C3%B6den%20ljuder%20genom%20tids%C3%A5ldrar%20och%20m%C3%B6ts%20i%20det%20m%C3%A4nskligaste%20av%20rekvier.&event.text=I%20Kristine%20kyrka%20f%C3%B6rvandlas%20Johannes%20Brahms%20omv%C3%A4lvande%20rekviem%20till%20en%20scenisk%20allhelgonakonsert.%20Sk%C3%A5despelaren%20Marika%20Lagercrantz%20framf%C3%B6r%20dokument%C3%A4ra%20texter%20fr%C3%A5n%20Ylva%20Herholzs%20bok%20om%20efterkrigstiden%2C%20I%20gl%C3%B6mskans%20land%2C%20och%20ber%C3%A4ttelser%20fr%C3%A5n%20m%C3%A4nniskor%20som%20tvingats%20fly%20i%20v%C3%A5r%20tid.%0D%0A%0D%0AEn%20m%C3%A4ktig%20upplevelse%20utlovas%20n%C3%A4r%20%C3%B6ver%20hundra%20medverkande%20i%20form%20av%20sk%C3%A5despelare%2C%20s%C3%A5ngsolister%2C%20k%C3%B6rer%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%20framf%C3%B6r%20det%20mest%20symfoniska%20och%20m%C3%A4nskligaste%20rekviet.&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=%C3%96stra%20Storgatan%2043&event.postNumber=55321&event.placeName=Kristine%20Kyrka&event.id=8a2b8c59-351d-4be9-87c7-b26a583b3379&event.imageAltText=Tv%C3%A5%20h%C3%A4nder%20som%20h%C3%A5ller%20i%20ett%20t%C3%A4nt%20ljus&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Boka%20p%C3%A5%20smot.se%20eller%20via%20Publikservice%20p%C3%A5%20010-242%2080%2080%20%2F%20info%40smot.se&ticket.price=200&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fbrahms-requiem%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a668a6,5.32edd2111813d4e011a668b4&date.startDates=1667667600000,1667754000000&date.endDates=1667674800000,1667761200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a668bf/1656493425601/eventimage.jpg