"En förtrollad skattjakt" med Tobbe Trollkarl

local_offer
Familj
Tobbe Trollkarl och texten
Mer information
Datum: 26 mar
Tid: 15.30 – 16.30
Kostnad: 150 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Huskvarna Folkets Park, Huskvarna
Adress: Stationsgatan 24, 561 33 Huskvarna
Tobbe Blom Magic Production AB
Telefon: 070-8666697
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Ta med hela familjen på årets roligaste dag, skattjakt på stan, show på teatern med Tobbe och sista trolleriskola!

Årets roligaste dag! En magisk aktivitet för hela familjen med skattjakt på stan, Tobbes nya show på teatern och sist trolleriskola! Ta med vänner, familj och ha en galet kul eftermiddag, alla får skratta! Så här går det till: Först går ni själva i familjen/sällskapet en skattjakt/virituell tipsrunda. Allt sker i er smartphone, inga appar att ladda ner. Rundan är ca 1 km och tar ca 30 min att promenera. Man kan även cykla. Rundans sista anhalt är teatern och “skatt” - mycket uppskattat!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%22En%20f%C3%B6rtrollad%20skattjakt%22%20med%20Tobbe%20Trollkarl&event.desc=Ta%20med%20hela%20familjen%20p%C3%A5%20%C3%A5rets%20roligaste%20dag%2C%20skattjakt%20p%C3%A5%20stan%2C%20show%20p%C3%A5%20teatern%20med%20Tobbe%20och%20sista%20trolleriskola!&event.text=%C3%85rets%20roligaste%20dag!%20En%20magisk%20aktivitet%20f%C3%B6r%20HELA%20familjen%20med%20skattjakt%20p%C3%A5%20stan%2C%20Tobbes%20nya%20show%20p%C3%A5%20teatern%20och%20sist%20trolleriskola!%20%0D%0A%0D%0ATa%20med%20v%C3%A4nner%2C%20familj%20och%20ha%20en%20galet%20KUL%20eftermiddag%20allihopa%2C%20alla%20f%C3%A5r%20skratta!%20%0D%0A%0D%0A%20S%C3%A5%20h%C3%A4r%20g%C3%A5r%20det%20till%3A%0D%0A%0D%0A%20F%C3%B6rst%20g%C3%A5r%20ni%20sj%C3%A4lva%20i%20familjen%2Fs%C3%A4llskapet%20en%20skattjakt%2Fvirituell%20tipsrunda%2C%20allt%20sker%20i%20er%20smartphone%2C%20inga%20appar%20att%20ladda%20ner%2C%20p%C3%A5%20ca%201%20km%2C%20ca%2030%20min%20promenad%20som%20man%20kan%20g%C3%A5%2Fcykla%20innan%20med%20teatern%2Flokalen%20som%20sista%20anhalt%20och%20%E2%80%9Cskatt%E2%80%9D%2C%20MYCKET%20uppskattat!%20%0D%0A&event.categories=familj&event.city=Huskvarna&event.street=Stationsgatan%2024&event.postNumber=561%2033&event.placeName=Huskvarna%20Folkets%20Park&event.id=2e581cb5-7701-4908-acfb-05df0f0e42f5&event.imageAltText=Tobbe%20Trollkarl%20och%20texten%20%22En%20f%C3%B6rtrollad%20skattjakt%22&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Tobbe%20Blom%20Magic%20Production%20AB&organizer.tel=0708666697&organizer.email=biljetter%40tobbetrollkarl.com&organizer.link=&applier.name=Fredrik%20Borgersen&applier.tel=0708666697&applier.email=fredrik%40tobbetrollkarl.com&ticket.desc=&ticket.price=150&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=huskvarna&smLink1Name=K%C3%B6p%20Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fhuskvarnafolketspark.se%2Fkalender%2Fen-fortrollad-skattjakt-med-tobbe-trollkarl%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f62ae9f&date.startDates=1679837400000&date.endDates=1679841000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f62aeaa/1671101746358/eventimage.jpg