Enklare vävning

local_offer
Barnaktiviteter
Olika enklare vävar
Mer information
Datum: 1 nov
Tid: 10.00 – 13.00
Kostnad: 40 kr
Ålder: 10–12 år
Plats: Junexhuset, Huskvarna
Adress: Engelbrektsgatan 5, 561 34 Huskvarna
Studieförbundet Vuxenskolan
Telefon: 036-190040
E-post: jonkoping@sv.se
Tillgänglighet
Hiss

Kom och lär dig enklare vävning!

Vi lär oss väva enklare motiv såsom blommor, armband, figurer och dylikt och använder oss av bl.a vävstickor med krok eller rundstav, varpar, ryanål och garner att väva med. Vi hämtar inspiration från olika böcker och vår egen fantasi.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Enklare%20v%C3%A4vning&event.desc=Kom%20och%20l%C3%A4r%20dig%20enklare4%20v%C3%A4vning!&event.text=Vi%20l%C3%A4r%20oss%20v%C3%A4va%20enklare%20motiv%20s%C3%A5som%20blommor%2C%20armband%2C%20figurer%20och%20dylikt%20och%20anv%C3%A4nder%20oss%20av%20bl.a%20v%C3%A4vstickor%20med%20krok%20eller%20rundstav%2C%20varpar%2C%20ryan%C3%A5l%20och%20garner%20att%20v%C3%A4va%20med.%20%0D%0AVi%20h%C3%A4mtar%20inspiration%20fr%C3%A5n%20olika%20b%C3%B6cker%20och%20v%C3%A5r%20egen%20fantasi.%20%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter&event.city=Huskvarna&event.street=Engelbrektsgatan%205&event.postNumber=561%2034&event.placeName=Junexhuset&event.id=bb667b1f-4951-4764-85ed-1a27167f6800&event.imageAltText=Olika%20enklare%20v%C3%A4var&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=studief%C3%B6rbundet%20Vuxenskolan&organizer.tel=036-190040&organizer.email=jonkoping%40sv.se&organizer.link=&applier.name=Bodil%20Nordgren&applier.tel=%2B46704313928&applier.email=bodil.nordgren%40sv.se&ticket.desc=&ticket.price=40&accessibilities=hiss&ageGroups=10-12&places=huskvarna&smLink1Name=https%3A%2F%2Fwww.sv.se%2Favdelningar%2Fsv-jonkopings-lan%2Fkurser%2Flovaktiviter---enklare-vavning-40550%2F&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e796f3b7&date.startDates=1667293200000&date.endDates=1667304000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e796f3c3/1666951108440/eventimage.png