En persikolund i Katalonien

local_offer
Festival | Film
Tre barn sitter i en bil, en flicka med glasögon kör.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 80 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: Alcarràs | Regi: Carla Simón | Spanien | 2022 | 120 min | från 15 år | drama, äventyr | katalanska, spanska | svensk text

Det är sommar och persikosäsongen är i full gång. Så länge som de kan minnas har den tätt sammanhållna familjen Solé levt av att plocka persikor i Alcarràs, en liten by i Katalonien. Ägarna har stått i skuld till familjen som under inbördeskriget skyddade dem från fascisterna. Men nu kommer en ny generation av ägare och de har andra planer, familjen står nu inför en ny och oviss framtid. Filmen, som vann Guldbjörnen i Berlin 2022, bygger på regissören Carla Simóns egen familjehistoria.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=En%20persikolund%20i%20Katalonien&event.desc=Originaltitel%3A%20Alcarr%C3%A0s%20%7C%20Regi%3A%20Carla%20Sim%C3%B3n%20%7C%20Spanien%20%7C%202022%20%7C%20120%20min%0D%0A%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20drama%2C%20%C3%A4ventyr%20%7C%20katalanska%2C%20spanska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Det%20%C3%A4r%20sommar%20och%20persikos%C3%A4songen%20%C3%A4r%20i%20full%20g%C3%A5ng.%20S%C3%A5%20l%C3%A4nge%20som%20de%20kan%20minnas%20har%20den%20t%C3%A4tt%20sammanh%C3%A5llna%20familjen%20Sol%C3%A9%20levt%20av%20att%20plocka%20persikor%20i%20Alcarr%C3%A0s%2C%20en%20liten%20by%20i%20Katalonien.%20%C3%84garna%20har%20st%C3%A5tt%20i%20skuld%20till%20familjen%20som%20under%20inb%C3%B6rdeskriget%20skyddade%20dem%20fr%C3%A5n%20fascisterna.%20Men%20nu%20kommer%20en%20ny%20generation%20av%20%C3%A4gare%20och%20de%20har%20andra%20planer%2C%20familjen%20st%C3%A5r%20nu%20inf%C3%B6r%20en%20ny%20och%20oviss%20framtid.%20Filmen%2C%20som%20vann%20Guldbj%C3%B6rnen%20i%20Berlin%202022%2C%20bygger%20p%C3%A5%20regiss%C3%B6ren%20Carla%20Sim%C3%B3ns%20egen%20familjehistoria.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=3d37252a-53e1-4a3d-859d-010c17594de2&event.imageAltText=Tre%20barn%20sitter%20i%20en%20bil%2C%20en%20flicka%20med%20glas%C3%B6gon%20k%C3%B6r.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dav7xGRiXe0M&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a25e3bb&date.startDates=1665820800000&date.endDates=1665828000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25e3c6/1662714005576/eventimage.jpg