search
Sök
menu
Meny
Sök

Ensamma Hjärtan

local_offer
Teater
En man och en kvinna som skrattar
Mer information
Datum: 23 nov
Tid: 17.30 – 19.20
Kostnad: 260 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands Musik och Teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Möt fyra olika par i lika många värmande kortpjäser. En romantisk komedi om kärlekens olika ansikten. Av dramatikern som gav oss "Strålande, Miss Foster".

De fyra paren är i olika åldrar och tillstånd men alla bär en stark längtan efter närhet: Det äldre skådespelarparet som ska på gala, chefen som vill få sin privata sekreterare att släppa loss, skilsmässoparet som åkte på den där chartern de ändå beställt och så de två som ses på en första pirrande dejt – utanför Internet. Vi blir alla till i relation till varandra och i Ensamma hjärtan blir det extra tydligt. En innerlig och humoristisk teaterupplevelse att bära med sig länge.

Biljettinformation

Boka på smot.se eller via Publikservice på 010-242 80 80 / info@smot.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ensamma%20Hj%C3%A4rtan&event.desc=M%C3%B6t%20fyra%20olika%20par%20i%20lika%20m%C3%A5nga%20v%C3%A4rmande%20kortpj%C3%A4ser.%20En%20romantisk%20komedi%20om%20k%C3%A4rlekens%20olika%20ansikten.%20Av%20dramatikern%20som%20gav%20oss%20%22Str%C3%A5lande%2C%20Miss%20Foster%22.&event.text=De%20fyra%20paren%20%C3%A4r%20i%20olika%20%C3%A5ldrar%20och%20tillst%C3%A5nd%20men%20alla%20b%C3%A4r%20en%20stark%20l%C3%A4ngtan%20efter%20n%C3%A4rhet%3A%20Det%20%C3%A4ldre%20sk%C3%A5despelarparet%20som%20ska%20p%C3%A5%20gala%2C%20chefen%20som%20vill%20f%C3%A5%20sin%20privata%20sekreterare%20att%20sl%C3%A4ppa%20loss%2C%20skilsm%C3%A4ssoparet%20som%20%C3%A5kte%20p%C3%A5%20den%20d%C3%A4r%20chartern%20de%20%C3%A4nd%C3%A5%20best%C3%A4llt%20och%20s%C3%A5%20de%20tv%C3%A5%20som%20ses%20p%C3%A5%20en%20f%C3%B6rsta%20pirrande%20dejt%20%E2%80%93%20utanf%C3%B6r%20Internet.%0D%0A%0D%0AVi%20blir%20alla%20till%20i%20relation%20till%20varandra%20och%20i%20Ensamma%20hj%C3%A4rtan%20blir%20det%20extra%20tydligt.%20En%20innerlig%20och%20humoristisk%20teaterupplevelse%20att%20b%C3%A4ra%20med%20sig%20l%C3%A4nge.%20&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=148e208b-91f9-44d4-9cc5-9837957c8488&event.imageAltText=En%20man%20och%20en%20kvinna%20som%20skrattar&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20Musik%20och%20Teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Boka%20p%C3%A5%20smot.se%20eller%20via%20Publikservice%20p%C3%A5%20010-242%2080%2080%20%2F%20info%40smot.se&ticket.price=260&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fensamma-hjartan-aw%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a5f083&date.startDates=1669221000000&date.endDates=1669227600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a5f08e/1656404541472/eventimage.jpg