En timme i lugn och ro

local_offer
Teater
En timme i lugn och ro
Mer information
Datum: 16 feb
Tid: 19.00 – 21.15
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Michel har letat efter den där vinylskivan hela sitt liv. Men just när han ska släppa ned nålen på spelaren vill hans fru prata allvar. Samtidigt börjar väggarna skaka av en borr? Fransk komedi.

Massor av igenkänning, garanterade gapskratt och kanske ett litet nyp i hjärtat. När Adde Malmberg, en av grundarna inom svensk standup, tar sig an en av Frankrikes mest omtalade nutida dramatiker bäddas för både humor. I rollerna: en inledningsvis lycklig man, hans deprimerade fru, deras son (en identitetssökande 30-åring), deras bästa vänner (eller?) och en desperat granne. Förvecklingarna går i ett medan familjens störste egoist bara önskar att få vara ifred. Ska det vara så svårt?

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  11 feb
  Tid:
  18.00 – 20.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  17 feb
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  18 feb
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  19 feb
  Tid:
  15.00 – 17.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  22 feb
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  23 feb
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  24 feb
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  25 feb
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  26 feb
  Tid:
  15.00 – 17.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  2 mar
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  3 mar
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  4 mar
  Tid:
  19.00 – 21.15
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=En%20timme%20i%20lugn%20och%20ro&event.desc=Michel%20har%20letat%20efter%20den%20d%C3%A4r%20vinylskivan%20hela%20sitt%20liv.%20Men%20just%20n%C3%A4r%20han%20ska%20sl%C3%A4ppa%20ned%20n%C3%A5len%20p%C3%A5%20spelaren%20vill%20hans%20fru%20prata%20allvar.%20Samtidigt%20b%C3%B6rjar%20v%C3%A4ggarna%20skaka%20av%20en%20borr%3F%20Fransk%20komedi.&event.text=Massor%20av%20igenk%C3%A4nning%2C%20garanterade%20gapskratt%20och%20kanske%20ett%20litet%20nyp%20i%20hj%C3%A4rtat.%20N%C3%A4r%20Adde%20Malmberg%2C%20en%20av%20grundarna%20inom%20svensk%20standup%2C%20tar%20sig%20an%20en%20av%20Frankrikes%20mest%20omtalade%20nutida%20dramatiker%20b%C3%A4ddas%20f%C3%B6r%20b%C3%A5de%20humor.%20%0D%0A%0D%0AI%20rollerna%3A%20en%20inledningsvis%20lycklig%20man%2C%20hans%20deprimerade%20fru%2C%20deras%20son%20(en%20identitetss%C3%B6kande%2030-%C3%A5ring)%2C%20deras%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4nner%20(eller%3F)%20och%20en%20desperat%20granne.%20F%C3%B6rvecklingarna%20g%C3%A5r%20i%20ett%20medan%20familjens%20st%C3%B6rste%20egoist%20bara%20%C3%B6nskar%20att%20f%C3%A5%20vara%20ifred.%20Ska%20det%20vara%20s%C3%A5%20sv%C3%A5rt%3F&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=893db468-cd8f-4aef-b3d5-ab1720fe323c&event.imageAltText=En%20timme%20i%20lugn%20och%20ro&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fen-timme-i-lugn-och-ro%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a8dead,5.499359bb184e6dad05a8debb,5.499359bb184e6dad05a8dec9,5.499359bb184e6dad05a8ded7,5.499359bb184e6dad05a8dee5,5.499359bb184e6dad05a8def3,5.499359bb184e6dad05a8df01,5.499359bb184e6dad05a8df0f,5.499359bb184e6dad05a8df1d,5.499359bb184e6dad05a8df2b,5.499359bb184e6dad05a8df39,5.499359bb184e6dad05a8df47,5.499359bb184e6dad05a8df55&date.startDates=1676134800000,1676570400000,1676656800000,1676743200000,1676815200000,1677088800000,1677175200000,1677261600000,1677348000000,1677420000000,1677780000000,1677866400000,1677952800000&date.endDates=1676142900000,1676578500000,1676664900000,1676751300000,1676823300000,1677096900000,1677183300000,1677269700000,1677356100000,1677428100000,1677788100000,1677874500000,1677960900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a8df60/1672933255919/eventimage.jpg