Ett stänk av vår nånstans

local_offer
Musik
Henningson och Glans
Mer information
Datum: 8 mar
Tid: 17.30 – 18.30
Kostnad: 260 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Henningson & Glans har som trio eller separat, i opera, musikal, revy, konsert eller aktörer funnits med i programmet de senaste 25 åren. Nu bjuder denna välklingande trio in till ett vårvinterprogram

Henningson & Glans bjuder på ett innerligt och välkomponerat vårvinterprogram med nytt och gammalt, känt och mindre känt, klassiskt, jazz och visor. Allt i en innerlig och musikalisk vårvinterskrud och i arrangemang signerade Gittan Glans. Denna kväll kan man höra musik och texter av bland annat Gittan Glans, Lill Lindfors, Kai Gullmar, Laleh, Monica Dominique, Michel Legrand och Lars Nordlander. MEDVERKANDE Gittan Glans Andreas Glans Johan Henningson

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ett%20st%C3%A4nk%20av%20v%C3%A5r%20n%C3%A5nstans&event.desc=Henningson%20%26%20Glans%20har%20som%20trio%20eller%20separat%2C%20i%20opera%2C%20musikal%2C%20revy%2C%20konsert%20eller%20akt%C3%B6rer%20funnits%20med%20i%20programmet%20de%20senaste%2025%20%C3%A5ren.%20Nu%20bjuder%20denna%20v%C3%A4lklingande%20trio%20in%20till%20ett%20v%C3%A5rvinterprogram&event.text=Henningson%20%26%20Glans%20bjuder%20p%C3%A5%20ett%20innerligt%20och%20v%C3%A4lkomponerat%20v%C3%A5rvinterprogram%20med%20nytt%20och%20gammalt%2C%20k%C3%A4nt%20och%20mindre%20k%C3%A4nt%2C%20klassiskt%2C%20jazz%20och%20visor.%20Allt%20i%20en%20innerlig%20och%20musikalisk%20v%C3%A5rvinterskrud%20och%20i%20arrangemang%20signerade%20Gittan%20Glans.%20Denna%20kv%C3%A4ll%20kan%20man%20h%C3%B6ra%20musik%20och%20texter%20av%20bland%20annat%20Gittan%20Glans%2C%20Lill%20Lindfors%2C%20Kai%20Gullmar%2C%20Laleh%2C%20Monica%20Dominique%2C%20Michel%20Legrand%20och%20Lars%20Nordlander.%0D%0A%0D%0AMEDVERKANDE%0D%0AGittan%20Glans%0D%0AAndreas%20Glans%0D%0AJohan%20Henningson&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=c181ffb0-2bb7-436e-864c-723e1c01a9ba&event.imageAltText=Henningson%20och%20Glans&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.%20&ticket.price=260&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fhenningsson--glans%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a87c91&date.startDates=1678293000000&date.endDates=1678296600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a87c9c/1672822901717/eventimage.jpg