Extraöppet för bad och lek på höstlovet i Norrahammar

local_offer
Familj | Hälsa
Norrahammars sim- och plaskbassäng
Mer information
Datum: 1 nov
Tid: 10.00 – 13.00
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Norrahammar sportcenter, Norrahammar
Adress: Vallgatan 18, 562 33 Norrahammar
Norrahammar sportcenter
Telefon: 036-103719
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Norrahammar sportcenter har extraöppet för bad och lek tisdag -fredag 10.00-13.00

För alla höstlovslediga barnfamiljer och ungdomar har vi extraöppet för bad och lek under höstlovet tisdag-fredag, 10.00-13.00. Sista insläpp för bad är 30 minuter innan badtiden slutar: 12.30. Övriga dagar och tider har badet öppet som vanligt. Varmt välkomna!

Biljettinformation

Entrépris till badet, 65 kronor vuxen, 30 kronor ungdom, 20 kronor barn.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  2 nov
  Tid:
  10.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammar sportcenter, Norrahammar
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  10.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammar sportcenter, Norrahammar
 • Datum:
  4 nov
  Tid:
  10.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammar sportcenter, Norrahammar

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Extra%C3%B6ppet%20f%C3%B6r%20bad%20p%C3%A5%20H%C3%B6stlovet&event.desc=Norrahammar%20sportcenter%20har%20extra%C3%B6ppet%20f%C3%B6r%20bad%20och%20lek%20tisdag%20-fredag%2010.00-13.00&event.text=F%C3%B6r%20alla%20h%C3%B6stlovslediga%20barnfamiljer%20och%20ungdomar%20har%20vi%20extra%C3%B6ppet%20f%C3%B6r%20bad%20och%20lek%20under%20h%C3%B6stlovet%20tisdag-fredag%2C%2010.00-13.00.%20Sista%20insl%C3%A4pp%20f%C3%B6r%20bad%20%C3%A4r%2030%20minuter%20innan%20badtiden%20slutar%3A%2012.30.%20%C3%96vriga%20dagar%20och%20tider%20har%20badet%20%C3%B6ppet%20som%20vanligt.%20Varmt%20v%C3%A4lkomna!&event.categories=familj%2Ch%C3%A4lsa&event.city=Norrahammar&event.street=Vallgatan%2018&event.postNumber=56233&event.placeName=Norrahammar%20sportcenter&event.id=d31c5f8c-f07e-4f1f-8e9c-db2e108ed5ba&event.imageAltText=Norrahammars%20sim-%20och%20plaskbass%C3%A4ng&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Norrahammar%20sportcenter&organizer.tel=036-103719&organizer.email=norrhammar-sportcenter%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=%C3%85sa%20Reuterdahl&applier.tel=036-107031&applier.email=asa.reuterdahl%40jonkoping.se&ticket.desc=Entr%C3%A9pris%20till%20badet%2C%2065%20kronor%20vuxen%2C%2030%20kronor%20ungdom%2C%2020%20kronor%20barn.%20&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9,13-15,16-18,18%2B&places=norrahammar&smLink1Name=www.jonkoping.se%2Fnorrahammarsportcenter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c324a1c7,5.6094008183a2ef6c324a1d5,5.6094008183a2ef6c324a1e3,5.6094008183a2ef6c324a1f1&date.startDates=1667293200000,1667379600000,1667466000000,1667552400000&date.endDates=1667304000000,1667390400000,1667476800000,1667563200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c324a1fd/1666188859659/eventimage.jpg