Fågelvandring vid Rocksjön

Gärdsmyg i Rocksjön

Kvällsvandring utmed Rocksjös spänger, där vi spanar och lyssnar efter fåglar.

Vi samlas vid John Bauer-parkeringen kl 18.00 och vandrar långsamt längs spängerna vid Rocksjön och försöker se och höra så många olika fåglar som möjligt. Vandringarna genomförs en gång per vecka, och eftersom det är maj så kan vi garantera att det delvis är olika fågelarter vid varje tillfälle.

Mer information
Datum: 23 maj
Tid: 18.00 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: John Bauer-parkeringen, Jönköping
Adress: Östra Holmgatan, 553 23 Jönköping
Jönköpings Fågelklubb
Telefon: 070-2741948
Tillgänglighet
Rullstolsramp
Fler tillfällen:
 • Datum:
  30 maj
  Tid:
  18.00 – 19.30
  Plats:
  John Bauer-parkeringen, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%A5gelvandring%20vid%20Rocksj%C3%B6n&event.desc=Kv%C3%A4llsvandring%20utmed%20Rocksj%C3%B6s%20sp%C3%A4nger%2C%20d%C3%A4r%20vi%20spanar%20och%20lyssnar%20efter%20f%C3%A5glar.&event.text=Vi%20samlas%20vid%20John%20Bauer-parkeringen%20kl%2018.00%20och%20vandrar%20l%C3%A5ngsamt%20l%C3%A4ngs%20sp%C3%A4ngerna%20vid%20Rocksj%C3%B6n%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6ker%20se%20och%20h%C3%B6ra%20s%C3%A5%20m%C3%A5nga%20olika%20f%C3%A5glar%20som%20m%C3%B6jligt.%20Vandringarna%20genomf%C3%B6rs%20en%20g%C3%A5ng%20per%20vecka%2C%20och%20eftersom%20det%20%C3%A4r%20maj%20s%C3%A5%20kan%20vi%20garantera%20att%20det%20delvis%20%C3%A4r%20olika%20f%C3%A5gelarter%20vid%20varje%20tillf%C3%A4lle.&event.categories=natur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=%C3%96stra%20Holmgatan&event.postNumber=55323&event.placeName=John%20Bauer-parkeringen&event.id=10fcdf00-fd6b-40e7-ac6f-c1db314864c1&event.imageAltText=G%C3%A4rdsmyg%20i%20Rocksj%C3%B6n&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20F%C3%A5gelklubb&organizer.tel=0702741948&organizer.email=ulfgotthardsson%40yahoo.se&organizer.link=&applier.name=Ulf%20Gotthardsson&applier.tel=0702741948&applier.email=ulfgotthardsson%40yahoo.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20F%C3%A5gelklubb&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingsfagelklubb.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.f9295e918679aef05d16b6c,5.f9295e918679aef05d16b7a,5.f9295e918679aef05d16b88,5.f9295e918679aef05d16b96&date.startDates=1683648000000,1684252800000,1684857600000,1685462400000&date.endDates=1683653400000,1684258200000,1684863000000,1685467800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.f9295e918679aef05d16ba1/1677493090480/eventimage.jpg