search
Sök
menu
Meny
Sök

Fallens Dag

local_offer
Barnaktiviteter | Föreläsning | Musik
”Brudslöjan” en del av Huskvarnafallen
Mer information
Datum: 27 aug
Tid: 10.00 – 22.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Museetorget, Smedbyn Slottsparken
Adress: Hakarpsvägen 1
Huskvarna JaVisst
Telefon: 070-5146888
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Välkommen till Fallens dag i Huskvarna. En dag med vattenfall, kultur och musik.

Fallet släpps på tre gånger, kl 12, 16 och 21. Föreläsningar i Gamla Smedjan från 10.00. Musikkårsmarsch från Smedbyn till Fabriksmuseet kl 11 med konsert. Utställning av Husqvarnaprodukter, information om Östra Vätterbranterna, lotterier, Räddningstjänsten demonstrerar fordon. Musikunderhållning på Trädgårdscenen i Smedbyn från kl 18. Se mer programdetaljer på Huskvarna JaVisst hemsida och Facebook

Biljettinformation

Gratis aktivitet

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Fallens%20Dag&event.desc=Vattenfall%2C%20kultur%20och%20musik&event.text=Fallet%20sl%C3%A4pps%20p%C3%A5%20tre%20g%C3%A5nger%2C%20kl%2012%2C%2016%20och%2021.%20F%C3%B6rel%C3%A4sningar%20i%20Gamla%20Smedjan%20fr%C3%A5n%2010.00.%20Musikk%C3%A5rsmarsch%20fr%C3%A5n%20Smedbyn%20till%20Fabriksmuseet%20kl%2011%20med%20konsert.%20Utst%C3%A4llning%20av%20Husqvarnaprodukter%2C%20information%20om%20%C3%96stra%20V%C3%A4tterbranterna%2C%20lotterier%2C%20R%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten%20demonstrerar%20fordon.%20Musikunderh%C3%A5llning%20p%C3%A5%20Tr%C3%A4dg%C3%A5rdscenen%20i%20Smedbyn%20fr%C3%A5n%20kl%2018.%20%0D%0ASe%20mer%20programdetaljer%20p%C3%A5%20Huskvarna%20JaVisst%20hemsida%20och%20Facebook%20&event.categories=musik%2Cbarnaktiviteter%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=&event.street=Hakarpsv%C3%A4gen%201&event.postNumber=&event.placeName=Museetorget%2C%20Smedbyn%20Slottsparken%20&event.id=8583d5b9-4773-4c26-88b5-2bcb481f49f8&event.imageAltText=%E2%80%9DBrudsl%C3%B6jan%E2%80%9D%20en%20del%20av%20Huskvarnafallen&event.activity=&organizer.name=Huskvarna%20JaVisst&organizer.tel=0705146888&organizer.email=thomas%40ahlebro.se&organizer.link=&applier.name=Thomas%20Ahlebro&applier.tel=46705146888&applier.email=thomas%40ahlebro.se&ticket.desc=Gratis%20aktivitet%20&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=huskvarna&smLink1Name=Huskvarna-javisst&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=Www.Huskvarna-javisst.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.5c53eef51824c00944fc466&date.startDates=1661587200000&date.endDates=1661630400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5c53eef51824c00944fc471/1659360149790/eventimage.jpg