Familjesöndag

local_offer
Barnaktiviteter
Bland drakar och dragqueens
Mer information
Datum: 13 nov
Tid: 13.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Öxnehaga bibliotek, Huskvarna
Adress: Oxhagsgatan 75 Huskvarna
Öxnehaga bibliotek
Telefon: 036-105076
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Familjesöndag på Öxnehaga bibliotek med pyssel och föreställning med start Kl 13

Välkommen till våra omtyckta familjesöndag med pyssel och teater! Denna gången med Bland drakar och dragqueens. Bland drakar och dragqueens heter den prisbelönta succéproduktionen där kända svenska dragartister läser sagor för barn. Varje sagostund är en färgsprakande konfettibomb av glitter och förvandling som lockar till samtal, vidgar världen och bjuder in till lek i sagornas förtrollande värld. För barn 3-7 år Hämta gratisbiljetter på Öxnehaga bibliotek fr.o.m 31/10. Max 5 biljetter/person

Biljettinformation

Hämta gratisbiljetter på Öxnehaga bibliotek fr.o.m 31/10. Max 5 biljetter/person

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Familjes%C3%B6ndag&event.desc=Familjes%C3%B6ndag%20p%C3%A5%20%C3%96xnehaga%20bibliotek%20med%20pyssel%20och%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20med%20start%20Kl%2013&event.text=V%C3%A4lkommen%20till%20v%C3%A5ra%20omtyckta%20familjes%C3%B6ndag%20med%20pyssel%20och%20teater!%20Denna%20g%C3%A5ngen%20med%20Bland%20drakar%20och%20dragqueens.%0D%0A%0D%0ABland%20drakar%20och%20dragqueens%20heter%20den%20prisbel%C3%B6nta%20succ%C3%A9produktionen%20d%C3%A4r%20k%C3%A4nda%20svenska%20dragartister%20l%C3%A4ser%20sagor%20f%C3%B6r%20barn.%20Varje%20sagostund%20%C3%A4r%20en%20f%C3%A4rgsprakande%20konfettibomb%20av%20glitter%20och%20f%C3%B6rvandling%20som%20lockar%20till%20samtal%2C%20vidgar%20v%C3%A4rlden%20och%20bjuder%20in%20till%20lek%20i%20sagornas%20f%C3%B6rtrollande%20v%C3%A4rld.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20barn%203-7%20%C3%A5r%0D%0AH%C3%A4mta%20gratisbiljetter%20p%C3%A5%20%C3%96xnehaga%20bibliotek%20fr.o.m%2031%2F10.%20Max%205%20biljetter%2Fperson&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=9d61a0bf-60bd-4c18-96e1-8a19c21cfd57&event.imageAltText=Bland%20drakar%20och%20dragqueens&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=%C3%96xnehaga%20bibliotek&organizer.tel=%20036-10%2050%2076&organizer.email=oxnehagabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sarah%20Magnusson&applier.tel=036-106489&applier.email=sarah.magnusson2%40jonkoping.se&ticket.desc=H%C3%A4mta%20gratisbiljetter%20p%C3%A5%20%C3%96xnehaga%20bibliotek%20fr.o.m%2031%2F10.%20Max%205%20biljetter%2Fperson%0D%0A%0D%0A&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=%C3%B6xnehaga&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e793b96c&date.startDates=1668340800000&date.endDates=1668348000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e793b978/1666013432932/eventimage.jpg