Familjesöndag på Österängens bibliotek

local_offer
Barnaktiviteter
familjesöndag
Mer information
Datum: 9 okt
Tid: 12.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Österängens bibliotek, Jönköping
Adress: Birkagatan 8, 554 54 Jönköping
Österängens bibliotek
Telefon: 036-105066
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Välkommen på en festlig stund fylld med aktiviteter för barn. Se familjeföreställningen "Jag vill ha min hatt". Var med och skapa i ateljén, fika, spela bokbingo eller läs en bok i vår myshörna.

Kl. 12:30 Barnteater Jag vill ha min hatt spelas av Obanteatern från Malmö. Det är en barnteater för hela familjen. Två vänner kommer in på scenen för att entusiastiskt berätta historien om björnen som vill ha sin hatt. Den ene av dem är lite mer begåvad än den andre... En mycket rolig och dramatisk föreställning baserad på Jon Klassnes bok Jag vill ha min hatt.

Biljettinformation

Inga biljetter men begränsat antal platser. Först till kvarn.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Familjes%C3%B6ndag%20p%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngens%20bibliotek&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20en%20festlig%20stund%20fylld%20%0D%0Amed%20aktiviteter%20f%C3%B6r%20barn.%20Se%20familjef%C3%B6rest%C3%A4llningen%20%22Jag%20vill%20ha%20min%20hatt%22.%20Var%20med%20och%20skapa%20i%20atelj%C3%A9n%2C%20fika%2C%20spela%20bokbingo%20eller%20l%C3%A4s%20en%20bok%20i%20v%C3%A5r%20mysh%C3%B6rna.&event.text=Kl.%2012%3A30%20Barnteater%0D%0A%0D%0AJag%20vill%20ha%20min%20hatt%20spelas%20av%20Obanteatern%20fr%C3%A5n%20Malm%C3%B6.%20Det%20%C3%A4r%20en%20barnteater%20f%C3%B6r%20hela%20familjen.%20Tv%C3%A5%20v%C3%A4nner%20kommer%20in%20p%C3%A5%20scenen%20f%C3%B6r%20att%20entusiastiskt%20ber%C3%A4tta%20historien%20om%20bj%C3%B6rnen%20som%20vill%20ha%20sin%20hatt.%20Den%20ene%20av%20dem%20%C3%A4r%20lite%20mer%20beg%C3%A5vad%20%C3%A4n%20den%20andre...%0D%0AEn%20mycket%20rolig%20och%20dramatisk%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20baserad%20p%C3%A5%20Jon%20Klassnes%20bok%20Jag%20vill%20ha%20min%20hatt.&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%208&event.postNumber=55454&event.placeName=%C3%96ster%C3%A4ngens%20bibliotek&event.id=8880ee6b-49a0-46fe-a3be-c052b8526bbe&event.imageAltText=familjes%C3%B6ndag&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20bibliotek&organizer.tel=036-105066&organizer.email=osterangensbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Rebecca%20Glind%20Debreceni&applier.tel=036-106748&applier.email=rebecca.glind-debreceni%40jonkoping.se&ticket.desc=Inga%20biljetter%20men%20begr%C3%A4nsat%20antal%20platser.%20F%C3%B6rst%20till%20kvarn.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=bibliotek.jonkoping.se&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Ffamiljes%25C3%25B6ndag-27&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a255f164&date.startDates=1665309600000&date.endDates=1665320400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a255f16f/1664186756836/eventimage.jpg