Familjesöndag på Öxnegården

local_offer
Barnaktiviteter | Hälsa | Musik | Natur | Outdoor
Öxnegården - bild av Uffe tecknare
Mer information
Datum: 18 sep
Tid: 09.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Öxnegården o Bondberget naturreservat, Huskvarna
Adress: Oxhagsgatan 115, 561 50 Huskvarna
Friluftsfrämjandet Öxnegården
Telefon: 073-6136627
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Årets Öxnegårdsdag uppmärksammar att friluftsgården i år är 50 år med mängder av aktiviteter, musik, utställare/information och servering.

Tipspromenad vuxen o barn (gratis) /Motionsbingo * Prova på stavgång. * Friluftstips! * Skogsmulle och skogens värld * Ponnyridning (gratis) * Bill & Fia spelar och sjunger 10.30, 11.30 o 12.30 * På plats är Friluftsfrämjandet Öxnegården och Jönköping, Fritidsbanken/Generation PEP, Hyresgästföreningen, Vätterhem, Svenska turistföreningen, Botaniska Sällskapet, Räddningstjänsten (fler är inbjudna och på gång). * I serveringen hembakt kaffebröd och nygräddade våfflor. * Grillad korv. * Lotterier!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Familjes%C3%B6ndag%20p%C3%A5%20%C3%96xneg%C3%A5rden&event.desc=%C3%85rets%20%C3%96xneg%C3%A5rdsdag%20uppm%C3%A4rksammar%20att%20friluftsg%C3%A5rden%20i%20%C3%A5r%20%C3%A4r%2050%20%C3%A5r%20med%20m%C3%A4ngder%20av%20aktiviteter%2C%20musik%2C%20utst%C3%A4llare%2Finformation%20och%20servering.&event.text=%20Tipspromenad%20vuxen%20o%20barn%20(gratis)%20%2FMotionsbingo%0D%0A*%20Prova%20p%C3%A5%20stavg%C3%A5ng.%0D%0A*%20Friluftstips!%0D%0A*%20Skogsmulle%20och%20skogens%20v%C3%A4rld%0D%0A*%20Ponnyridning%20(gratis)%0D%0A*%20Bill%20%26%20Fia%20spelar%20och%20sjunger%2010.30%2C%2011.30%20o%2012.30%0D%0A*%20P%C3%A5%20plats%20%C3%A4r%20Friluftsfr%C3%A4mjandet%20%C3%96xneg%C3%A5rden%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%2C%20Fritidsbanken%2FGeneration%20PEP%2C%20Hyresg%C3%A4stf%C3%B6reningen%2C%20V%C3%A4tterhem%2C%20Svenska%20turistf%C3%B6reningen%2C%20Botaniska%20S%C3%A4llskapet%2C%20R%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten%20(fler%20%C3%A4r%20inbjudna%20och%20p%C3%A5%20g%C3%A5ng).%0D%0A*%20I%20serveringen%20hembakt%20kaffebr%C3%B6d%20och%20nygr%C3%A4ddade%20v%C3%A5fflor.%0D%0A*%20Grillad%20korv.%0D%0A*%20Lotterier!&event.categories=barnaktiviteter%2Ch%C3%A4lsa%2Cnatur%2Coutdoor%2Cmusik&event.city=Huskvarna&event.street=Oxhagsgatan%20115&event.postNumber=561%2050&event.placeName=%C3%96xneg%C3%A5rden%20o%20Bondberget%20naturreservat&event.id=164a4eb2-1de2-4adf-a946-e433ae636136&event.imageAltText=%C3%96xneg%C3%A5rden%20-%20bild%20av%20Uffe%20tecknare&event.activity=&organizer.name=Friluftsfr%C3%A4mjandet%20%C3%96xneg%C3%A5rden&organizer.tel=0736136627&organizer.email=frilufts.oxnegarden%40telia.com&organizer.link=&applier.name=Hans%20Widell&applier.tel=%2B46735100154&applier.email=hans.widell%40friluftsframjandet.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6xnehaga&smLink1Name=Friluftsfr%C3%A4mjandet%20%C3%96xneg%C3%A5rden%20-%20Facebook&smLink2Name=Friluftsfr%C3%A4mjandet%20%C3%96xneg%C3%A5rden%20-%20hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foxnegarden&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.friluftsframjandet.se%2Fregioner%2Fost%2Flokalavdelningar%2Foxnegarden%2F&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2546cf&date.startDates=1663484400000&date.endDates=1663502400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2546da/1662535411124/eventimage.jpg