Färgstark

local_offer
För dig med funktionsnedsättning | Konst | Utställning
Cirklar indelade i färgfält mot pistagegrön bakgrund
Mer information
Datum: 14 - 29 jan
Tid: 10.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, Konstväggen, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping Jönköping
Anne Sundberg
Telefon: 036-105346
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Välkommen till konstutställning!

En myllrande utställning målningar av medborgare från gruppboenden, serviceboenden, korttidsboenden och barnboenden inom område korttids. Utställningen är en del av projektet Aktivera mera. Fri entré. Utställningen följer Stadsbibliotekets öppettider.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%A4rgstark&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20konstutst%C3%A4llning!&event.text=En%20myllrande%20utst%C3%A4llning%20m%C3%A5lningar%20av%20medborgare%20fr%C3%A5n%20gruppboenden%2C%20serviceboenden%2C%20korttidsboenden%20och%20barnboenden%20inom%20omr%C3%A5de%20korttids.%20Utst%C3%A4llningen%20%C3%A4r%20en%20del%20av%20projektet%20Aktivera%20mera.%0D%0A%0D%0AFri%20entr%C3%A9.%0D%0A%0D%0AUtst%C3%A4llningen%20f%C3%B6ljer%20Stadsbibliotekets%20%C3%B6ppettider.&event.categories=konst%2Cutst%C3%A4llning%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=551%2011%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek%2C%20Konstv%C3%A4ggen&event.id=f1cb89c9-db15-4d1a-8320-49a5b5c38323&event.imageAltText=Cirklar%20indelade%20i%20f%C3%A4rgf%C3%A4lt%20mot%20pistagegr%C3%B6n%20bakgrund&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Anne%20Sundberg&organizer.tel=036-%2010%2053%2046%20&organizer.email=anne.sundberg%40jonkopng.se&organizer.link=&applier.name=Linn%C3%A9a%20Lantz&applier.tel=036105582&applier.email=linnea.lantz%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Arrangemangets%20hemsida&smLink2Name=P%C3%A5%20g%C3%A5ng%20p%C3%A5%20biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink3Name=Stadsbibliotekets%20%C3%B6ppettider&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fexhibition%2Ff%25C3%25A4rgstark&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fcalendar%3Fno-cache-lang%3Dsv&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Flibrary-page%2Fstadsbiblioteket%3FrefId%3DUhNcPQ&id=5.499359bb184e6dad05a45c02&date.startDates=1673686800000&date.endDates=1675015200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a45c0d/1671616752061/eventimage.png