Film på Folkets Bio: Freaks Out

local_offer
Film
Freak Out
Mer information
Datum: 13 nov
Tid: 19.00 – 21.10
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio Jönköping!

När andra världskriget kommer till Italien kastas livet omkull på den cirkus där Matilde, Cencio, Fulvio och Mario arbetar. När cirkusens ägare Israel mystiskt försvinner står de utan arbete och trygghet. Samtidigt blir de kontaktade av en tysk cirkus vars ägare Franz är väldigt mån om att gruppen ska ta anställning hos honom. För Franz vet att gruppen bär på krafter som skulle kunna vända krigslyckan för Tyskland och världshistorien.

Biljettinformation

Köp biljett på www.bio.se eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Freaks%20Out&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=N%C3%A4r%20andra%20v%C3%A4rldskriget%20kommer%20till%20Italien%20kastas%20livet%20omkull%20p%C3%A5%20den%20cirkus%20d%C3%A4r%20Matilde%2C%20Cencio%2C%20Fulvio%20och%20Mario%20arbetar.%20N%C3%A4r%20cirkusens%20%C3%A4gare%20Israel%20mystiskt%20f%C3%B6rsvinner%20st%C3%A5r%20de%20utan%20arbete%20och%20trygghet.%20Samtidigt%20blir%20de%20kontaktade%20av%20en%20tysk%20cirkus%20vars%20%C3%A4gare%20Franz%20%C3%A4r%20v%C3%A4ldigt%20m%C3%A5n%20om%20att%20gruppen%20ska%20ta%20anst%C3%A4llning%20hos%20honom.%20F%C3%B6r%20Franz%20vet%20att%20gruppen%20b%C3%A4r%20p%C3%A5%20krafter%20som%20skulle%20kunna%20v%C3%A4nda%20krigslyckan%20f%C3%B6r%20Tyskland%20och%20v%C3%A4rldshistorien.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=dd930cb3-7d5c-408f-a9b1-b7ec18103f8b&event.imageAltText=Freak%20Out&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20p%C3%A5%20www.bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F545&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd62ecc6&date.startDates=1668362400000&date.endDates=1668370200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd62ecd1/1668157219245/eventimage.jpg