Filmstudion: Allt om Eva

local_offer
Film
Fyra personer sitter i en loge. En av dem sminkar av sig.
Mer information
Datum: 2 mar
Tid: 18.00 – 20.30
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Filmklassiker med Marilyn Monroe i en av hennes tidigaste roller.

Från ögonblicket hon får syn på sin idol vid scendörren, rör sig Eve Harrington obevekligt mot sitt mål: att ta makten från den stora aktrisen Margo Channing. Den listiga Eve manövrerar sig in i Margos Broadway-roll, blir en sensation och skapar till och med kaos i tillvaron för Margos regisserande pojkvän, hennes manusförfattare och hans fru. Bara den cyniska teaterkritikern genomskådar Eve, beundrande hennes fräckhet och perfekta bedrägeri. Regi: Joseph L. Mankiewicz - USA, 1950 - 138 min

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Allt%20om%20Eva&event.desc=Filmklassiker%20med%20Marilyn%20Monroe%20i%20en%20av%20hennes%20tidigaste%20roller.&event.text=Fr%C3%A5n%20%C3%B6gonblicket%20hon%20f%C3%A5r%20syn%20p%C3%A5%20sin%20idol%20vid%20scend%C3%B6rren%2C%20r%C3%B6r%20sig%20Eve%20Harrington%20obevekligt%20mot%20sitt%20m%C3%A5l%3A%20att%20ta%20makten%20fr%C3%A5n%20den%20stora%20aktrisen%20Margo%20Channing.%20Den%20listiga%20Eve%20man%C3%B6vrerar%20sig%20in%20i%20Margos%20Broadway-roll%2C%20blir%20en%20sensation%20och%20skapar%20till%20och%20med%20kaos%20i%20tillvaron%20f%C3%B6r%20Margos%20regisserande%20pojkv%C3%A4n%2C%20hennes%20manusf%C3%B6rfattare%20och%20hans%20fru.%20Bara%20den%20cyniska%20teaterkritikern%20genomsk%C3%A5dar%20Eve%2C%20beundrande%20hennes%20fr%C3%A4ckhet%20och%20perfekta%20bedr%C3%A4geri.%20%0D%0A%0D%0ARegi%3A%20Joseph%20L.%20Mankiewicz%20-%20USA%2C%201950%20-%20138%20min%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=12407168-95ec-487d-a050-f9ef4c92b806&event.imageAltText=Fyra%20personer%20sitter%20i%20en%20loge.%20En%20av%20dem%20sminkar%20av%20sig.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)%0D%0A&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLSntQerk8cQ&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f62fa63&date.startDates=1677776400000&date.endDates=1677785400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f62fa6e/1671187768205/eventimage.jpg