Filmstudion: Basic Instinct

local_offer
Film | HBTQI
En kvinna sitter i ett förhörsrum med ryggen vänd mot kameran. Fem manliga poliser förhör henne.
Mer information
Datum: 20 apr
Tid: 18.00 – 20.15
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Sharon Stone är en mordmisstänkt femme fatale med en tunga lika vass som hennes ishacka. Michael Douglas är en snut med uppdrag att granska henne, vilket han gör lite väl djupgående …

När Basic instinct hade biopremiär blev den årets stora samtalsämne. Sexscenerna var mer vågade än i någon annan thriller och förhörsscenen blev snabbt en av filmhistoriens mest omtalade. I Sverige såg hela 600 000 biobesökare filmen. Basic Instinct fyllde nyligen 30 år och firas med en helt ny rakbladsvass restaurerad version – och givetvis är den helt oklippt! Paul Verhoeven - USA, 1992 - 127 min - från 15 år - engelska, svensk text

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Basic%20Instinct&event.desc=Sharon%20Stone%20%C3%A4r%20en%20mordmisst%C3%A4nkt%20femme%20fatale%20med%20en%20tunga%20lika%20vass%20som%20hennes%20ishacka.%20Michael%20Douglas%20%C3%A4r%20en%20snut%20med%20uppdrag%20att%20granska%20henne%2C%20vilket%20han%20g%C3%B6r%20lite%20v%C3%A4l%20djupg%C3%A5ende%20%E2%80%A6&event.text=N%C3%A4r%20Basic%20instinct%20hade%20biopremi%C3%A4r%20blev%20den%20%C3%A5rets%20stora%20samtals%C3%A4mne.%20Sexscenerna%20var%20mer%20v%C3%A5gade%20%C3%A4n%20i%20n%C3%A5gon%20annan%20thriller%20och%20f%C3%B6rh%C3%B6rsscenen%20blev%20snabbt%20en%20av%20filmhistoriens%20mest%20omtalade.%20I%20Sverige%20s%C3%A5g%20hela%20600%20000%20biobes%C3%B6kare%20filmen.%20Basic%20Instinct%20fyllde%20nyligen%2030%20%C3%A5r%20och%20firas%20med%20en%20helt%20ny%20rakbladsvass%20restaurerad%20version%20%E2%80%93%20och%20givetvis%20%C3%A4r%20den%20helt%20oklippt!%0D%0A%0D%0APaul%20Verhoeven%20-%20USA%2C%201992%20-%20127%20min%20-%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20-%20engelska%2C%20svensk%20text&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=be8cb870-47e4-4eb7-887b-41d5314dfc97&event.imageAltText=En%20kvinna%20sitter%20i%20ett%20f%C3%B6rh%C3%B6rsrum%20med%20ryggen%20v%C3%A4nd%20mot%20kameran.%20Fem%20manliga%20poliser%20f%C3%B6rh%C3%B6r%20henne.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=65%2B,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEhRhuJOJkGg&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f63e596&date.startDates=1682006400000&date.endDates=1682014500000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f63e5a1/1671456039854/eventimage.jpg