Filmstudion: Carol

local_offer
Film | HBTQI
Två kvinnor står vid en köpdisk. De har 50-tals kläder. Den ena kvinnan har tomteluva den andra pälsjacka.
Mer information
Datum: 16 feb
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Flerfaldigt Oscarsnominerat drama med Cate Blanchett i huvudrollen.

Therese Belivet jobbar i ett av Manhattans varuhus, men hon drömmer om ett mer meningsfullt liv. En dag träffar hon Carol Aird – en förförisk kvinna fast i ett misslyckat äktenskap. En gnista tänds mellan dem, och ju djupare deras relation blir, desto mindre oskyldig blir den. Regi: Todd Haynes - USA, 2015 - 118 min - från 15 år - engelska, svensk text

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Carol&event.desc=Flerfaldigt%20Oscarsnominerat%20drama%20med%20Cate%20Blanchett%20i%20huvudrollen.&event.text=Therese%20Belivet%20jobbar%20i%20ett%20av%20Manhattans%20varuhus%2C%20men%20hon%20dr%C3%B6mmer%20om%20ett%20mer%20meningsfullt%20liv.%20En%20dag%20tr%C3%A4ffar%20hon%20Carol%20Aird%20%E2%80%93%20en%20f%C3%B6rf%C3%B6risk%20kvinna%20fast%20i%20ett%20misslyckat%20%C3%A4ktenskap.%20En%20gnista%20t%C3%A4nds%20mellan%20dem%2C%20och%20ju%20djupare%20deras%20relation%20blir%2C%20desto%20mindre%20oskyldig%20blir%20den.%0D%0A%0D%0ARegi%3A%20Todd%20Haynes%20-%20USA%2C%202015%20-%20118%20min%20-%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20-%20engelska%2C%20svensk%20text&event.categories=film%2Chbtqi&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=59a9eeb5-1a84-4270-9a10-f31227ab2a62&event.imageAltText=Tv%C3%A5%20kvinnor%20st%C3%A5r%20vid%20en%20k%C3%B6pdisk.%20De%20har%2050-tals%20kl%C3%A4der.%20Den%20ena%20kvinnan%20har%20tomteluva%20den%20andra%20p%C3%A4lsjacka.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEH3zcuRQXNo&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f62f767&date.startDates=1676566800000&date.endDates=1676574000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f62f772/1671184443522/eventimage.jpg