Filmstudion: Color out of space

local_offer
Film
Nicolas Cage och Joely Richardson står verandan. Han håller armarna om henne.
Mer information
Datum: 17 nov
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Nicolas Cage i högform i maxad filmatisering av H.P. Lovecrafts skrämmande berättelse.

En lysande meteorit slår ner på familjen Gardners gård utanför Arkham, Massachusetts. Familjefadern Nathan tror inte sina ögon när grödor och boskap börjar suga åt sig av skenet. Allt levande förvandlas av det mystiska ljuset, och snart infekteras han själv av paranoia och skräck.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Color%20out%20of%20space&event.desc=Nicolas%20Cage%20i%20h%C3%B6gform%20i%20maxad%20filmatisering%20av%20H.P.%20Lovecrafts%20skr%C3%A4mmande%20ber%C3%A4ttelse.&event.text=En%20lysande%20meteorit%20sl%C3%A5r%20ner%20p%C3%A5%20familjen%20%0D%0AGardners%20g%C3%A5rd%20utanf%C3%B6r%20Arkham%2C%20Massachusetts.%20Familjefadern%20Nathan%20tror%20inte%20sina%20%C3%B6gon%20n%C3%A4r%20gr%C3%B6dor%20och%20boskap%20b%C3%B6rjar%20suga%20%C3%A5t%20sig%20av%20skenet.%20Allt%20levande%20f%C3%B6rvandlas%20av%20det%20mystiska%20ljuset%2C%20och%20snart%20infekteras%20han%20sj%C3%A4lv%20av%20paranoia%20och%20skr%C3%A4ck.%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=076fe93c-af62-4503-aa5c-93cb53133939&event.imageAltText=Nicolas%20Cage%20och%20Joely%20Richardson%20st%C3%A5r%20verandan.%20Han%20h%C3%A5ller%20armarna%20om%20henne.&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRfYAXMwCpk0&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6b804&date.startDates=1668704400000&date.endDates=1668711600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6b80f/1656583533759/eventimage.jpg