Filmstudion: Decision to leave

local_offer
Film
En man och en kvinna sitter med en mobiltelefon i sina händer. De tittar på varandra.
Mer information
Datum: 23 feb
Tid: 18.00 – 20.30
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Den senaste filmen från den sydkoreanska mästerregissören Park Chan-wook.

Den timide polisen Haejun undersöker ett mystiskt fall där en klättrare fallit mot sin död. Offrets förföriska änka, Sorae, är misstänkt kylig men har snart Haejun lindad runt sitt lillfinger. Decision to Leave är en nyskapande romantisk thriller, där passion och rättvisa är drivkrafterna i en tät berättelse vars vändningar är omöjliga att förutspå. Regi: Park Chan-wook - Sydkorea, 2022 - 139 min - från 11 år - koreanska, svensk text

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Decision%20to%20leave&event.desc=Den%20senaste%20filmen%20fr%C3%A5n%20den%20sydkoreanska%20m%C3%A4sterregiss%C3%B6ren%20Park%20Chan-wook.%20&event.text=Den%20timide%20polisen%20Haejun%20unders%C3%B6ker%20ett%20mystiskt%20fall%20d%C3%A4r%20en%20kl%C3%A4ttrare%20fallit%20mot%20sin%20d%C3%B6d.%20Offrets%20f%C3%B6rf%C3%B6riska%20%C3%A4nka%2C%20Sorae%2C%20%C3%A4r%20misst%C3%A4nkt%20kylig%20men%20har%20snart%20Haejun%20lindad%20runt%20sitt%20lillfinger.%20Decision%20to%20Leave%20%C3%A4r%20en%20nyskapande%20romantisk%20thriller%2C%20d%C3%A4r%20passion%20och%20r%C3%A4ttvisa%20%C3%A4r%20drivkrafterna%20i%20en%20t%C3%A4t%20ber%C3%A4ttelse%20vars%20v%C3%A4ndningar%20%C3%A4r%20om%C3%B6jliga%20att%20f%C3%B6rutsp%C3%A5.%20%0D%0A%0D%0ARegi%3A%20Park%20Chan-wook%20-%20Sydkorea%2C%202022%20-%20139%20min%20-%20fr%C3%A5n%2011%20%C3%A5r%20-%20koreanska%2C%20svensk%20text&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=3cde43de-1f71-41eb-ba3c-9905bd706c3f&event.imageAltText=En%20man%20och%20en%20kvinna%20sitter%20med%20en%20mobiltelefon%20i%20sina%20h%C3%A4nder.%20De%20tittar%20p%C3%A5%20varandra.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)%0D%0A&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Djdy7fdy3Zd0&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a2e19a&date.startDates=1677171600000&date.endDates=1677180600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a2e1a5/1671186903691/eventimage.jpg