Filmstudion: Den amerikanske vännen

local_offer
Film
Närbild på en man på en strand. I bakgrunden brinner en bil.
Mer information
Datum: 16 mar
Tid: 18.00 – 20.15
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

En film om Tom Ripley. Efter roman av Patricia Highsmith.

Tom Ripley (Dennis Hopper) lever som förmedlare av förfalskad konst i Hamburg. När han blir kontaktad av en lokal gangster för ett beställningsmord kontrar han med ett utstuderat förslag. Det ryktas att rammakaren Jonathan Zimmerman (Bruno Ganz), som har ekonomiska svårigheter och en familj att försörja, är dödligt sjuk. Ripley föreslår Zimmerman som lönnmördare. Om de erbjuder honom en stor summa pengar har han inget att förlora, och med största sannolikhet kommer han aldrig att misstänkas.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Den%20amerikanske%20v%C3%A4nnen&event.desc=En%20film%20om%20Tom%20Ripley.%20Efter%20roman%20av%20Patricia%20Highsmith.&event.text=Tom%20Ripley%20(Dennis%20Hopper)%20lever%20som%20f%C3%B6rmedlare%20av%20f%C3%B6rfalskad%20konst%20i%20Hamburg.%20N%C3%A4r%20han%20blir%20kontaktad%20av%20en%20lokal%20gangster%20f%C3%B6r%20ett%20best%C3%A4llningsmord%20kontrar%20han%20med%20ett%20utstuderat%20f%C3%B6rslag.%20Det%20ryktas%20att%20rammakaren%20Jonathan%20Zimmerman%20(Bruno%20Ganz)%2C%20som%20har%20ekonomiska%20sv%C3%A5righeter%20och%20en%20familj%20att%20f%C3%B6rs%C3%B6rja%2C%20%C3%A4r%20d%C3%B6dligt%20sjuk.%20Ripley%20f%C3%B6resl%C3%A5r%20Zimmerman%20som%20l%C3%B6nnm%C3%B6rdare.%20Om%20de%20erbjuder%20honom%20en%20stor%20summa%20pengar%20har%20han%20inget%20att%20f%C3%B6rlora%2C%20och%20med%20st%C3%B6rsta%20sannolikhet%20kommer%20han%20aldrig%20att%20misst%C3%A4nkas.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=b6b38ec1-6c60-4433-b588-e377ad45362c&event.imageAltText=N%C3%A4rbild%20p%C3%A5%20en%20man%20p%C3%A5%20en%20strand.%20I%20bakgrunden%20brinner%20en%20bil.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B,13-15&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D06hIZ76Zlds&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f63dccd&date.startDates=1678986000000&date.endDates=1678994100000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f63dcd8/1671446329769/eventimage.jpg