Filmstudion: Drömmannen

local_offer
Film
En kvinna dansar med en man (som egentligen är en robot)
Mer information
Datum: 20 okt
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Feelgood regisserad av Maria Schrader som även regisserade Netflix-succén Unorthodox.

Ett Berlinbaserat bolag har tagit fram en humanoid, designad för att möta dina krav på en drömpartner. Forskaren Alma deltar, med viss skepsis, som försökskanin för att kunna säkra fortsatt stöd till sin egen forskning. In i hennes liv kliver den artificiella svärmorsdrömmen Tom (Dan Stevens som spelade Matthew Crawley i Downton Abbey) som kan världens alla dikter och vet att 93% av alla tyska kvinnor drömmer om ett badrum fullt av rosor och tända ljus. Gissa vilken procentandel Alma tillhör?

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Dr%C3%B6mmannen&event.desc=Feelgood%20regisserad%20av%20Maria%20Schrader%20som%20%C3%A4ven%20regisserade%20Netflix-succ%C3%A9n%20Unorthodox.&event.text=Ett%20Berlinbaserat%20bolag%20har%20tagit%20fram%20en%20humanoid%2C%20designad%20f%C3%B6r%20att%20m%C3%B6ta%20dina%20krav%20p%C3%A5%20en%20dr%C3%B6mpartner.%20Forskaren%20Alma%20deltar%2C%20med%20viss%20skepsis%2C%20som%20f%C3%B6rs%C3%B6kskanin%20f%C3%B6r%20att%20kunna%20s%C3%A4kra%20fortsatt%20st%C3%B6d%20till%20sin%20egen%20forskning.%20In%20i%20hennes%20liv%20kliver%20den%20artificiella%20sv%C3%A4rmorsdr%C3%B6mmen%20Tom%20(Dan%20Stevens%20som%20spelade%20Matthew%20Crawley%20i%20Downton%20Abbey)%20som%20kan%20v%C3%A4rldens%20alla%20dikter%20och%20vet%20att%2093%25%20av%20alla%20tyska%20kvinnor%20dr%C3%B6mmer%20om%20ett%20badrum%20fullt%20av%20rosor%20och%20t%C3%A4nda%20ljus.%20Gissa%20vilken%20procentandel%20Alma%20tillh%C3%B6r%3F&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=504a05e5-b429-480b-b051-663552f421d9&event.imageAltText=En%20kvinna%20dansar%20med%20en%20man%20(som%20egentligen%20%C3%A4r%20en%20robot)&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqIgwRMcI5p4&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6b521&date.startDates=1666281600000&date.endDates=1666288800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6b52c/1656580509905/eventimage.jpg