Filmstudion: Du är mitt äventyr

local_offer
Film
Sickan Carlsson pratar leende i en gammal bakelittelefon. Gunnar Björnstrand står tätt bredvid.
Mer information
Datum: 27 okt
Tid: 18.00 – 19.45
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Komedi från 1958 där Gunnar Björnstrand får bli hemmaman medan Sickan Carlsson gör karriär.

Lena Bergström (Sickan Carlsson) är en driftig journalist med höga ambitioner. När hon möter kärleken i journalistkollegan Tore Hall (Gunnar Björnstrand) och bildar familj faller det sig naturligt att Tore får bli hemmaman. Lena är ändå den mer framgångsrika av de två och har högre lön. Men är samhället redo för denna revolt på könsroller?

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Du%20%C3%A4r%20mitt%20%C3%A4ventyr&event.desc=Komedi%20fr%C3%A5n%201958%20d%C3%A4r%20Gunnar%20Bj%C3%B6rnstrand%20f%C3%A5r%20bli%20hemmaman%20medan%20Sickan%20Carlsson%20g%C3%B6r%20karri%C3%A4r.&event.text=Lena%20Bergstr%C3%B6m%20(Sickan%20Carlsson)%20%C3%A4r%20en%20driftig%20journalist%20med%20h%C3%B6ga%20ambitioner.%20N%C3%A4r%20hon%20m%C3%B6ter%20k%C3%A4rleken%20i%20journalistkollegan%20Tore%20Hall%20(Gunnar%20Bj%C3%B6rnstrand)%20och%20bildar%20familj%20faller%20det%20sig%20naturligt%20att%20Tore%20f%C3%A5r%20bli%20hemmaman.%20Lena%20%C3%A4r%20%C3%A4nd%C3%A5%20den%20mer%20framg%C3%A5ngsrika%20av%20de%20tv%C3%A5%20och%20har%20h%C3%B6gre%20l%C3%B6n.%20Men%20%C3%A4r%20samh%C3%A4llet%20redo%20f%C3%B6r%20denna%20revolt%20p%C3%A5%20k%C3%B6nsroller%3F%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=c875ab26-72e1-402e-8211-f51a468dfa10&event.imageAltText=Sickan%20Carlsson%20pratar%20leende%20i%20en%20gammal%20bakelittelefon.%20Gunnar%20Bj%C3%B6rnstrand%20st%C3%A5r%20t%C3%A4tt%20bredvid.&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6cVi0gwobeg&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b6988f&date.startDates=1666886400000&date.endDates=1666892700000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b6989a/1656580955799/eventimage.jpg