Filmstudion: förfilm Gjuteri av drömmar

local_offer
Film
En kvinnlig akrobat hänger i kedjor på ett gjuteri
Mer information
Datum: 3 nov
Tid: 18.00 – 20.10
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Cirkusfilm som förfilm till Police story.

Cirkuskonstnärerna Alexander Weibel Weibel och Aino Ihanainen har fått inspiration till ett platsspecifikt verk på och omkring Julles gjuteri och mekaniska verkstad i Mariannelund, Småland. Från ån bredvid byggnaderna, till taken och utrymmen runt om. Från själva verkstaden och in i gjuteriet tar konstnärernas cirkusdiscipliner plats i de olika miljöerna i denna unika cirkusfilm.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m.26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr biljett gäller även för långfilmen Police story(20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20f%C3%B6rfilm%20Gjuteri%20av%20dr%C3%B6mmar&event.desc=Cirkusfilm%20som%20f%C3%B6rfilm%20till%20Police%20story.&event.text=Cirkuskonstn%C3%A4rerna%20Alexander%20Weibel%20Weibel%20och%20Aino%20Ihanainen%20har%20f%C3%A5tt%20inspiration%20till%20ett%20platsspecifikt%20verk%20p%C3%A5%20och%20omkring%20Julles%20gjuteri%20och%20mekaniska%20verkstad%20i%20Mariannelund%2C%20Sm%C3%A5land.%20Fr%C3%A5n%20%C3%A5n%20bredvid%20byggnaderna%2C%20till%20taken%20och%20utrymmen%20runt%20om.%20Fr%C3%A5n%20sj%C3%A4lva%20verkstaden%20och%20in%20i%20gjuteriet%20tar%20konstn%C3%A4rernas%20cirkusdiscipliner%20plats%20i%20de%20olika%20milj%C3%B6erna%20i%20denna%20unika%20cirkusfilm.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=4e3bd8ee-16b9-4983-b9c6-650a10502fb9&event.imageAltText=En%20kvinnlig%20akrobat%20h%C3%A4nger%20i%20kedjor%20p%C3%A5%20ett%20gjuteri&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.26%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20biljett%20g%C3%A4ller%20%C3%A4ven%20f%C3%B6r%20l%C3%A5ngfilmen%20Police%20story(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6b718&date.startDates=1667494800000&date.endDates=1667502600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6b723/1656582687691/eventimage.jpg