Filmstudion: Främlingar på tåg

local_offer
Film
Två män sitter mittemot varandra i restaurangvagnen på ett tåg.
Mer information
Datum: 13 apr
Tid: 18.00 – 19.50
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Alfred Hitchcocks spännande filmatisering av Patricia Highsmiths bok.

Den framstående tennisspelaren Guy Haines drömmer om en politisk karriär och har träffat Anne, dotter till en senator. Guy Haines vill skiljas från sin fru Miriam Haines, som inte vill gå med på skilsmässa. På ett tåg möter han den charmige psykopaten Bruno Anthony, som har en lysande idé. Om Bruno mördar Guys fru och Guy sedan mördar Brunos rike far, så skulle båda kunna få ett alibi för morden, vilket skulle försvåra för polisen att hitta mördarna. från 15 år - engelska, engelsk text

Biljettinformation

Biljettinformation Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Fr%C3%A4mlingar%20p%C3%A5%20t%C3%A5g&event.desc=Alfred%20Hitchcocks%20sp%C3%A4nnande%20filmatisering%20av%20Patricia%20Highsmiths%20bok.&event.text=Den%20framst%C3%A5ende%20tennisspelaren%20Guy%20Haines%20dr%C3%B6mmer%20om%20en%20politisk%20karri%C3%A4r%20och%20har%20tr%C3%A4ffat%20Anne%2C%20dotter%20till%20en%20senator.%20Guy%20Haines%20vill%20skiljas%20fr%C3%A5n%20sin%20fru%20Miriam%20Haines%2C%20som%20inte%20vill%20g%C3%A5%20med%20p%C3%A5%20skilsm%C3%A4ssa.%20P%C3%A5%20ett%20t%C3%A5g%20m%C3%B6ter%20han%20den%20charmige%20psykopaten%20Bruno%20Anthony%2C%20som%20har%20en%20lysande%20id%C3%A9.%20Om%20Bruno%20m%C3%B6rdar%20Guys%20fru%20och%20Guy%20sedan%20m%C3%B6rdar%20Brunos%20rike%20far%2C%20s%C3%A5%20skulle%20b%C3%A5da%20kunna%20f%C3%A5%20ett%20alibi%20f%C3%B6r%20morden%2C%20vilket%20skulle%20f%C3%B6rsv%C3%A5ra%20f%C3%B6r%20polisen%20att%20hitta%20m%C3%B6rdarna.%20%0D%0A%0D%0Afr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20-%20engelska%2C%20engelsk%20text&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=854a9164-4f5b-4461-a0b9-7c969b0c6f92&event.imageAltText=Tv%C3%A5%20m%C3%A4n%20sitter%20mittemot%20varandra%20i%20restaurangvagnen%20p%C3%A5%20ett%20t%C3%A5g.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Biljettinformation%0D%0ATerminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJ1iSS5r0OVE&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a3cb43&date.startDates=1681401600000&date.endDates=1681408200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a3cb4e/1671453127061/eventimage.jpg