Filmstudion: Holy spider

local_offer
Film
Närbild på en kvinna i slöja
Mer information
Datum: 23 mar
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Den prisade regissören Ali Abbasi levererar en nervig thriller och en hård anklagelse mot ett samhälle där grov orättvisa är en del av vardagen.

Rahimi, en kvinnlig journalist, beger sig till Mashhad, Irans heliga stad, för att undersöka de mord som begåtts på prostituerade i staden. Men ju närmare man kommer att avslöja mördaren desto svårare blir det att skapa rättvisa eftersom allt fler hyllar gärningsmannen som en hjälte. Filmen är baserad på den verkliga ”Spider killer”, Saeed Hanaei, som ansåg sig vara på ett uppdrag från Gud när han mördade 16 kvinnor mellan 2000 och 2001. Regi: Ali Abbasi - persiska, svensk text

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Holy%20spider&event.desc=Den%20prisade%20regiss%C3%B6ren%20Ali%20Abbasi%20levererar%20en%20nervig%20thriller%20och%20en%20h%C3%A5rd%20anklagelse%20mot%20ett%20samh%C3%A4lle%20d%C3%A4r%20grov%20or%C3%A4ttvisa%20%C3%A4r%20en%20del%20av%20vardagen.&event.text=Rahimi%2C%20en%20kvinnlig%20journalist%2C%20beger%20sig%20till%20Mashhad%2C%20Irans%20heliga%20stad%2C%20f%C3%B6r%20att%20unders%C3%B6ka%20de%20mord%20som%20beg%C3%A5tts%20p%C3%A5%20prostituerade%20i%20staden.%20Men%20ju%20n%C3%A4rmare%20man%20kommer%20att%20avsl%C3%B6ja%20m%C3%B6rdaren%20desto%20sv%C3%A5rare%20blir%20det%20att%20skapa%20r%C3%A4ttvisa%20eftersom%20allt%20fler%20hyllar%20g%C3%A4rningsmannen%20som%20en%20hj%C3%A4lte.%0D%0AFilmen%20%C3%A4r%20baserad%20p%C3%A5%20den%20verkliga%20%E2%80%9DSpider%20killer%E2%80%9D%2C%20Saeed%20Hanaei%2C%20som%20ans%C3%A5g%20sig%20vara%20p%C3%A5%20ett%20uppdrag%20fr%C3%A5n%20Gud%20n%C3%A4r%20han%20m%C3%B6rdade%2016%20kvinnor%20mellan%202000%20och%202001.%20%0D%0A%0D%0ARegi%3A%20Ali%20Abbasi%20-%20persiska%2C%20svensk%20text&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=cc5e28d0-9200-4477-a9e7-bdc0ed86a3f9&event.imageAltText=N%C3%A4rbild%20p%C3%A5%20en%20kvinna%20i%20sl%C3%B6ja&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DikRzU3_alwg&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a3c5b9&date.startDates=1677171600000&date.endDates=1677178800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a3c5c4/1671447118908/eventimage.jpg