Filmstudion: Kupé nr 6

local_offer
Film
Närbild på en kvinna som sitter i en tågkupé
Mer information
Datum: 22 sep
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Kupé nr 6 är en varm, rolig, skitig och onykter roadmovie på räls.

Laura pluggar arkeologi i Moskva och bestämmer sig för att bege sig till Murmansk för att äntligen få se de unika hällristningar hon så länge varit besatt av. Hon kysser sin flickvän adjö och hoppar på tåget. I tågkupén möter hon en fåordig vodkahalsande ryss. Inte precis kärlek vid första ögonkastet, men som gjort för en trevande och otippad vänskap.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr tillkommer för medlemskort vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Kup%C3%A9%20nr%206&event.desc=Kup%C3%A9%20nr%206%20%C3%A4r%20en%20varm%2C%20rolig%2C%20skitig%20och%20onykter%20roadmovie%20p%C3%A5%20r%C3%A4ls.&event.text=Laura%20pluggar%20arkeologi%20i%20Moskva%20och%20best%C3%A4mmer%20sig%20f%C3%B6r%20att%20bege%20sig%20till%20Murmansk%20f%C3%B6r%20att%20%C3%A4ntligen%20f%C3%A5%20se%20de%20unika%20h%C3%A4llristningar%20hon%20s%C3%A5%20l%C3%A4nge%20varit%20besatt%20av.%20Hon%20kysser%20sin%20flickv%C3%A4n%20adj%C3%B6%20och%20hoppar%20p%C3%A5%20t%C3%A5get.%20I%20t%C3%A5gkup%C3%A9n%20m%C3%B6ter%20hon%20en%20f%C3%A5ordig%20vodkahalsande%20ryss.%20Inte%20precis%20k%C3%A4rlek%20vid%20f%C3%B6rsta%20%C3%B6gonkastet%2C%20men%20som%20gjort%20f%C3%B6r%20en%20trevande%20och%20otippad%20v%C3%A4nskap.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=6c1d6fc6-8554-4f7b-adec-b54ba5a22dc2&event.imageAltText=N%C3%A4rbild%20p%C3%A5%20en%20kvinna%20som%20sitter%20i%20en%20t%C3%A5gkup%C3%A9&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20tillkommer%20f%C3%B6r%20medlemskort%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)%0D%0A%0D%0A%0D%0A&ticket.price=0&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsGOd06qaOm0&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b652e7&date.startDates=1663862400000&date.endDates=1663869600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b652f2/1656501366162/eventimage.jpg