Filmstudion: MASS

local_offer
Film
Närbild på en vit man i kostym och en vit kvinna med blommor i händerna.
Mer information
Datum: 10 nov
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Regidebutanten Fran Kranz utforskar med stor empati teman som sorg, skuld och förlåtelse med utgångspunkt i en av de mest laddade politiska frågorna i USA.

Efter en tragisk skolskjutning möts två föräldra­par på var sin sida av tragedin för att försöka få ett grepp om vad som egentligen hände. Det ena paret förlorade sin son i masskjutningen – de andra är föräldrar till förövaren. I huvudrollerna syns några av USAs bästa karaktärsskådespelare; Reed Birney, Ann Dowd, Jason Isaacs och Martha Plimpton.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första tillfället)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20MASS&event.desc=Regidebutanten%20Fran%20Kranz%20utforskar%20med%20stor%20empati%20teman%20som%20sorg%2C%20skuld%20och%20f%C3%B6rl%C3%A5telse%20med%20utg%C3%A5ngspunkt%20i%20en%20av%20de%20mest%20laddade%20politiska%20fr%C3%A5gorna%20i%20USA.&event.text=Efter%20en%20tragisk%20skolskjutning%20m%C3%B6ts%20tv%C3%A5%20f%C3%B6r%C3%A4ldra%C2%ADpar%20p%C3%A5%20var%20sin%20sida%20av%20tragedin%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%B6rs%C3%B6ka%20f%C3%A5%20ett%20grepp%20om%20vad%20som%20egentligen%20h%C3%A4nde.%20Det%20ena%20paret%20f%C3%B6rlorade%20sin%20son%20i%20masskjutningen%20%E2%80%93%20de%20andra%20%C3%A4r%20f%C3%B6r%C3%A4ldrar%20till%20f%C3%B6r%C3%B6varen.%0D%0A%0D%0AI%20huvudrollerna%20syns%20n%C3%A5gra%20av%20USAs%20b%C3%A4sta%20karakt%C3%A4rssk%C3%A5despelare%3B%20Reed%20Birney%2C%20Ann%20Dowd%2C%20Jason%20Isaacs%20och%20Martha%20Plimpton.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=55285659-5928-4e24-a0c3-e7780d2684ee&event.imageAltText=N%C3%A4rbild%20p%C3%A5%20en%20vit%20man%20i%20kostym%20och%20en%20vit%20kvinna%20med%20blommor%20i%20h%C3%A4nderna.&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20tillf%C3%A4llet)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=10-12,13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoU56Ns1nXsE&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6bd05&date.startDates=1668099600000&date.endDates=1668106800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6bd10/1656588979758/eventimage.png