Filmstudion: Moln över Sils Maria

local_offer
Film
Halvbild på Juliette Binoche och Kristen Stewart i en bar.
Mer information
Datum: 27 apr
Tid: 18.00 – 20.15
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Olivier Assayas leker med begreppen i ett smart drama med många bottnar.

Maria Enders (Juliette Binoche) blir erbjuden en roll i den pjäs som en gång gjorde henne till stjärna. Tillsammans med sin assistent (Kristen Stewart) reser hon till Alperna för att repetera. Den här gången för rollen som den äldre kvinnan medan en ung Hollywoodstjärna på väg upp i karriären har fått Marias genombrottsroll. Repetitionerna blir en självrannsakan och en psykologisk resa tillbaka i tiden … Olivier Assayas - Frankrike, 2014 - 124 min - från 15 år - svensk text

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Moln%20%C3%B6ver%20Sils%20Maria&event.desc=Olivier%20Assayas%20leker%20med%20begreppen%20i%20ett%20smart%20drama%20med%20m%C3%A5nga%20bottnar.%20&event.text=Maria%20Enders%20(Juliette%20Binoche)%20blir%20erbjuden%20en%20roll%20i%20den%20pj%C3%A4s%20som%20en%20g%C3%A5ng%20gjorde%20henne%20till%20stj%C3%A4rna.%20Tillsammans%20med%20sin%20assistent%20(Kristen%20Stewart)%20reser%20hon%20till%20Alperna%20f%C3%B6r%20att%20repetera.%20Den%20h%C3%A4r%20g%C3%A5ngen%20f%C3%B6r%20rollen%20som%20den%20%C3%A4ldre%20kvinnan%20medan%20en%20ung%20Hollywoodstj%C3%A4rna%20p%C3%A5%20v%C3%A4g%20upp%20i%20karri%C3%A4ren%20har%20f%C3%A5tt%20Marias%20genombrottsroll.%20Repetitionerna%20blir%20en%20sj%C3%A4lvrannsakan%20och%20en%20psykologisk%20resa%20tillbaka%20i%20tiden%20%E2%80%A6%0D%0A%0D%0AOlivier%20Assayas%20-%20Frankrike%2C%202014%20-%20124%20min%20-%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20-%20svensk%20text&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=641a666d-6f02-4c5e-80f6-fa51023a0df6&event.imageAltText=Halvbild%20p%C3%A5%20Juliette%20Binoche%20och%20Kristen%20Stewart%20i%20en%20bar.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPbVHlm7RcDs&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a3ce5f&date.startDates=1682611200000&date.endDates=1682619300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a3ce6a/1671456460313/eventimage.jpg