Filmstudion: Närkontakt av tredje graden

local_offer
Film
Människor står på en basstation och tittar på ett UFO
Mer information
Datum: 6 okt
Tid: 18.00 – 20.20
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

En elektrikers liv vänds upp och ner efter en närkontakt med ett UFO. Märkliga händelser och jakten på svar leder honom på en resa genom landet.

Närkontakt av tredje graden är en av Steven Spielbergs tidigaste och mest tongivande filmer. Redan här syns hans lekfullhet och unika känsla för barndom och äventyr. Teman som återkommer och har förfinats under hela Spielbergs karriär i filmer som Jakten på den försvunna skatten, ET och Poltergeist.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20N%C3%A4rkontakt%20av%20tredje%20graden&event.desc=En%20elektrikers%20liv%20v%C3%A4nds%20upp%20och%20ner%20efter%20en%20n%C3%A4rkontakt%20med%20ett%20UFO.%20M%C3%A4rkliga%20h%C3%A4ndelser%20och%20jakten%20p%C3%A5%20svar%20leder%20honom%20p%C3%A5%20en%20resa%20genom%20landet.&event.text=N%C3%A4rkontakt%20av%20tredje%20graden%20%C3%A4r%20en%20av%20Steven%20Spielbergs%20tidigaste%20och%20mest%20tongivande%20filmer.%20Redan%20h%C3%A4r%20syns%20hans%20lekfullhet%20och%20unika%20k%C3%A4nsla%20f%C3%B6r%20barndom%20och%20%C3%A4ventyr.%20Teman%20som%20%C3%A5terkommer%20och%20har%20f%C3%B6rfinats%20under%20hela%20Spielbergs%20karri%C3%A4r%20i%20filmer%20som%20Jakten%20p%C3%A5%20den%20f%C3%B6rsvunna%20skatten%2C%20ET%20och%20Poltergeist.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=037bce23-b538-4fd2-89cc-9af80ac7e482&event.imageAltText=M%C3%A4nniskor%20st%C3%A5r%20p%C3%A5%20en%20basstation%20och%20tittar%20p%C3%A5%20ett%20UFO&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=10-12,13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdSpQ3G08k48&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a67ced&date.startDates=1665072000000&date.endDates=1665080400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a67cf8/1656515695820/eventimage.png